IKT priemonių plėtros patirtis praktiniams įgūdžiams gerinti

PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖS ES ŠALYSE

Elektrėnų profesinio mokymo centras vykdo 2008 metais laimėtą Leonardo da Vinci projektą “.IKT priemonių plėtros patirtis praktiniams įgūdžiams gerinti.”
Šiame Projekte dalyvauja trijų kaimyninių profesinio mokymo įstaigų, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Aukštadvario, įvairių specialybių profesijos mokytojai, dėstantys profesines disciplinas bei vedantys praktinius užsiėmimus. Pagrindinis projekto tikslas – pažangių, inovatyvių profesinio mokymo formų bei metodų perėmimas.
Projekte dalyvauja priimančios organizacijos iš Europos Sąjungos šalių: Talino politechnikos mokykla Estijoje, FUTURUM mokymo centras Lenkijoje, Gregus Mate techologijų aukštesnioji mokykla Vengrijoje, Wisamar GbR mokymo centras Vokietijoje, Karriere Club Austrijoje.
Vykdydami projekte numatytas programas rugsėjo – spalio mėnesiais iš visų mokyklų į stažuotes Vokietijoje, Lenkijoje bei Estijoje buvo išvykę penkiolika profesijos mokytojų.Vizitų metu stažuočių dalyviai analizavo profesinio mokymo kompetencijas, kuriose būtų galima diegti mokomąsias kompiuterines priemones ir virtualiąsias mokymosi aplinkas, įvertino IKT priemonių panaudojimo įtaką praktinių įgūdžių kokybei gerinti bei jų ekonominį naudingumą užsienio profesinėse mokyklose.
Šių metų lapkričio 28 dieną Elektrėnų profesinio mokymo centre vyko projekto stažuočių apibendrinimas, kuriame savo įgyta patirtimi dalijosi ES šalyse stažavęsi profesijos mokytojai. Stažuotės dalyviai iš Kaišiadorių, Aukštadvario bei Elektrėnų profesinių mokyklų pristatė stažuotės ataskaitas, videomedžiagą, pasidalino įgyta patirtimi. Šio seminaro metu buvo akcentuojama, jog įgyta patirtis padės pasirengti savų mokyklų renovavimo bei lanksčių mokymo sistemų sukūrimo darbams, įgyvendinant struktūrinių fondų projektus.

Projekto vadovė Dalia Mockeliūnienė