Inovacijos statybos versle. ES patirtis

Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-540

Tai Leonardo da Vinci paprogramės kuri yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis(programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas) projektas, skirtas moksleiviams studijuojantiems statybų verslą. Pagal šį projektą 2011/2012 metais dvidešimt profesijos moksleivių iš Elektrėnų ir Kaišiadorių profesinio mokymo institucijų atliko praktikas Austrijoje, Latvijoje, Vokietijoje.

Pagrindinis šio projekto tikslas-tobulinti praktinius įgūdžius ir didinti verslumą siekiant geresnės kokybės statybos sektoriuje.

Statybininko profesijos moksleiviai, atlikdami praktiką užsienyje, įgijo naujų kvalifikacijų, išmoko dirbti su naujausiomis technologijomis. Dirbdami moderniose ir naujausia  įranga bei technika  aprūpintose įmonėse moksleiviai gilino savo žinias, gerino įgūdžius, kuriuos grįžę paskleis  Lietuvos darbo rinkoje. Stažuotėje bendraudami užsienio kalba moksleiviai gerino kalbinius bei bendravimo įgūdžius, susipažino su šalių kultūra, įgijo naujų pažinčių.

Stažuotės užsienyje perspektyva skatina profesijos moksleivius atsakingiau žiūrėti į darbą bei mokymosi procesą. Šiuo projektu yra  tenkinami tokie nacionaliniai poreikiai kaip naudojantis ES šalių patirtimi rengti kvalifikuotus specialistus; bei gerinti profesinio rengimo kokybę siekiant, kad kuo daugiau moksleivių rinktųsi studijas Lietuvoje.

Šio projekto metu buvo pasiekta sekantys rezultai: įvykdyta praktika užsienio įmonėje pagal stažuotės programą, gytos naujos  kompetencijos, įgyti atitinkami sertifikatai; pateiktos stažuotės ataskaitos, patobulinta užsienio kalba, susipažinta su priimančių šalių kultūra (praplėstas akiratis)

Visi projekto dalyviai gavo stažuotes įvertinančius dokumentus-europaso mobilumo dokumentus, priimančių organizacijų sertifikatus kuriuose įvertinta dalyvių profesinė kompetencija, įvardijami įgyti įgūdžiai.

 

Projektovadovė

Dalia Mockeliūnienė