INTERAKTYVIŲ METODŲ PANAUDOJIMAS MOKYME IR MOKYMESI

Interaktyviu metodu panaudojimas mokyme ir mokymesi

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0916

Elektrėnų profesinio mokymo centro IT specialistai kartu su kolegomis iš Visagino, Vilniaus ir Panevėžio profesinių mokymo centrų bei Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos dalyvavo Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, Leonardo da Vinci mobilumo projekte „Interaktyvių metodų panaudojimas mokyme ir mokymesi“.

Šio projekto tikslas tobulinti profesinio mokymo specialistų žinias ir įgūdžius interaktyvių metodų taikyme mokyme ir mokymesi, susipažinti su Vokietijos ir Jungtinės Karalystės profesinių mokymo centrų ir mokyklų darbo metodais.

Lapkričio mėnesį keturi IT profesijos mokytojai iš EPMC vyko į savaitės trukmės stažuotes Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje.

Į stažuotę Vokietijoje vyko Janė Raižauskienė ir Sigita Tarasauskienė. Projekto dalyviai lankėsi Viešųjų ryšių mokymo centre, kuriame sužinojo apie interaktyvių lentų, vadinamų išmaniosiomis, privalumus ir naudojimą bei Saksonijos švietimo agentūroje, atsakingoje už mokymą Leipcige ir Šiaurinėje Saksonijoje. Mokytojai susipažino su Vokietijos ir Saksonijos mokymo sistemos organizavimu, dualine mokymosi sistema. Interneto kompanijoje Alpinbox buvo pristatytas praktikantų praktinio mokymo organizavimas, supažindinta su europinėmis nuotolinio mokymo programomis pasitelkiant iPortalą – projektą, kurio tikslas yra mokytis virtualioje klasėje.

Projekto dalyviai lankėsi BSZ profesinio mokymo centre, susipažino kaip mokosi elektros inžinerijos specialybių mokiniai, diskutavo apie dualinės profesinio mokymo sistemos organizavimą, jos privalumus, trūkumus, mokymo struktūrą. Dalyviai lankėsi IT mokymo centre Robotrone bei Tolesnio švietimo ir mokymo centre, kuriame mokoma daugelio profesijų.

Laisvalaikiu projekto dalyviai lankėsi istoriniame Drezdene, turėjo ekskursijas po Leipcigą.

Į stažuotę Jungtinėje Karalystėje vyko Marius Budėnas ir Arvydas Valentinavičius. Profesijos mokytojai visą savaitę viešėjo Liverpulyje, aplankė sekančius koledžus: South Cheshire College, Hugh Baird College, Knowsley Community College, Southport College, Cardinal Newman College.

Koledžuose mokytojai bendravo su dėstytojais, susipažino su Jungtinės Karalystės pedagogų darbo metodais, techninėmis priemonėmis naudojamomis mokymo procese, dalyvavo atvirose pamokose.

Laisvalaikiu mokytojai lankėsi įvairiuose Liverpulio kultūriniuose objektuose, muziejuose.

Šių stažuočių metu buvo pasiekti sekantys rezultatai:

  1. projekto dalyviai susipažino su Vokietijos ir Jungtinės Karalystės interaktyvaus mokymo(si) metodų taikymo ypatumais, įgijo praktinių žinių šioje srityje;
  2. susipažino su Vokietijos ir Jungtinės Karalystės profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumais;
  3. įgijo tarptautinio mobilumo patirties; užmezgė asmeninius kontaktus su šių šalių profesijos mokytojais, specialistais;
  4. susipažinto su Vokietijos ir Jungtinės Karalystės kultūra, papročiais, tradicijomis;
  5. patobulino savo profesines anglų kalbos žinias.

Projekto dalyvių įgyta patirtis ir žinios buvo įvertintos išduodant „Europass“ mobilumo dokumentus ir priimančios organizacijos sertifikatus.

Stažuotę pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Projektų vadovė

Dalia Mockeliūnienė

 

Profesijos mokytojai

Janė Raižauskienė, Sigita Tarasauskienė

Marius Budėnas ir Arvydas Valentinavičius