Kompiuterinės įrangos derintojų profesinių kompetencijų plėtra

Nr. LLP-LdV-IVT-2010-LT-0351

2011 metais vasario-kovo mėnesiais kompiuterinės įrangos derintojo specialybės moksleiviai turėjo galimybę kelti kvalifikacijos lygį Vokietijoje ir Estijoje, įgyti naujų gebėjimų, prisitaikyti prie naujai besiformuojančios darbo rinkos.

Šio projekto tikslas-  tobulinti kompiuterinės įrangos derintojų praktinius įgūdžius šių specialistų rengimo baigiamojoje fazėje, jų profesines kompetencijas lanksčiai suderinant su darbo rinkos poreikiais.

Abiejų stažuočių metu moksleiviai turėjo galimybę ne tik patobulinti savo profesinį konkurencingumą, tačiau ir pažinti savo stažuotės šalį. Moksleiviai turėjo intensyvią kultūrinę programą, kurios pagalba laisvu nuo mokymų metu lankėsi įvairiuose miestuose, įžymiose šalių vietose, kultūrinio paveldo objektuose, nuolat bendraudavo su vietiniu jaunimu.

Pasiekti projekto rezultatai:

  • Įvykdyta gamybinė praktika pagal stažuotės programą;
  • Įgytos naujos kvalifikacijos;
  • Pagerinta dalyvių kalbiniai įgūdžiai;
  • Patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai leisiantys lengviau integruotis Lietuvos darbo rinkoje;
  • Gauti stažuotės įvertinimo dokumentai – europass, priimančių organizacijų sertifikatai;
  • Pateiktos stažuotės ataskaitos.