Leonardo da Vinčio programos mobilumo projektas „Profesinių mokyklų ir darbdavių sąveika organizuojant mokinių praktikas: tarptautinė patirtis“

LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0327

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojas Gediminas Paliokas grįžo iš Leonardo da Vinčio programos mobilumo projekto „Profesinių mokyklų ir darbdavių sąveika organizuojant mokinių praktikas: tarptautinė patirtis“

Šį projektą iniciavo Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija. Projektą koordinuoja VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras. Projekte dalyvauja asociacijos nariai ir socialiniai partneriai: Šiaulių profesinio rengimo centro, VšĮ Elektrėnų profesinio rengimo centro, Joniškio žemės ūkio mokyklos ir Kauno darbo biržos atstovai.

Vizito metu buvo aplankyta Ispanijos STUCOM D‘ESTUDIS kolegija. Kur buvo išanalizuoti pažangūs praktikų organizavimo aspektai, stiprinantys darbdavių bei profesinio mokymo įstaigų sąveiką. Dalyviai susipažino su dokumentais, reglamentuojančiais mokinių praktikos atlikimą, kokiu būdu ir kur vyksta praktika. Aptarė, kokias praktikų organizavimo priemones būtų galima pritaikyti Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.