Logisto – ekspeditoriaus specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas Vokietijoje

logistas

Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0660

VšĮ Elektrėnų profesinis mokymo centras siekdamas ugdyti mokinių asmeninius sugebėjimus ir profesines kompetencijas jų pasirinktose profesijose dalyvauja tarptautiniuose mobilumo projektuose siųsdamas profesijos moksleivius į praktikas įvairiuose ES šalyse.

2012 metų spalio mėnesį šešiolika logisto-ekspeditoriaus specialybę studijuojančių moksleivių iš VšĮ Elektrėnų ir Kėdainių profesinio mokymo centrų atlikto praktiką Vokietijoje, Leipcige pagal Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Logisto – ekspeditoriaus specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas Vokietijoje“. Šo projekto pagrindinis tikslas- tobulinti praktinius įgūdžius ir didinti dalyvių verslumą siekiant geresnės darbo kokybės logistikos sektoriuje.

Profesijos moksleiviai keturias savaites stažavosi Leipcigo įmonėse, įgyjo praktinių įgūdžių, įsisavino naujas technologijas logisto-ekspeditoriaus darbe, susipažino su stažuotės šalies kultūra, pagerino kalbinius bei bendravimo kitatautėje aplinkoje įgūdžius. Pirmą savaitę po darbo moksleiviai mokėsi vokiečių kalbos-buvo organizuoti kalbos kursai. Laisvalaikiu moksleiviai savarankiškai lankėsi įvairiuose Leipcigo istorinėse ir kultūrinės vietose. Primanti organizacija savaitgaliais organizavo kultūrinę programą-ekskursijos į Drezdeną, mašinų gamyklą, po Leipcigą, plaukimas kanojomis, laipiojimo atrakcionai. Stažuotės metu projekto dalyviai turėjo galimybę bendrauti su kitų šalių jaunimu atliekančiu praktikas Vokietijoje-buvo organizuojami kultūriniai vakarai kur moksleiviai pristatė savo šalį.

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre projekto  dalyviai savo įspūdžius ir įgytą patirtį pristatė surengdami projekto pristatymą-aptarimą. Dalyviai rodė skaidres, dalinosi įspūdžiais ir įgyta patirtimi.

Vykdydami Lenardo da Vinci paprogramės kuri yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis (programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas) projektą, moksleiviai stažuotės užsienyje metu  įgyjo naujų profesinių kompetencijų, susipažino ir įsisavino naujas darbo technologijas, patobulino praktinius bei profesinius įgūdžius, susipažino su darbo organizavimu ir  darbo kultūra, įgyjo  verslumo patirties.

Buvo pasiekta numatyti projekto rezultatai: įvykdyta gamybinė praktika pagal stažuotės programą, įgytos naujos kvalifikacijos, pateiktos stažuotės ataskaitos, pagerinti dalyvių kalbos įgūdžiai, patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai leisiantys lengviau integruotis Lietuvos darbo rinkoje.

Visiems projektų dalyviams buvo įteikta stažuotę užsienyje įteisinantys dokumentai-priimančios organizacijos sertifikatai, europaso mobilumo dokumentai, projektą koordinuojančios mokyklos pažymėjimai.

Visas  stažuotes pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto vadovė

Dalia Mockeliūnienė