Naujoviški sprendimai profesinio mokymo srityje dirbant su specialių poreikių asmenimis

Nr.LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0649

2012 metų rugsėjo mėnesį baigėsi Leonardo da Vinci paprogramės  tarptautinio mbilumo projektas „Naujoviški sprendimai profesinio mokymo srityje dirbant su specialių poreikių asmenimis. Leonardo Da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

Projekto tikslas – susipažinti su mokymo proceso organizavimu, praktinio ir teorinio mokymo metodais dirbant su specialiųjų poreikių moksleiviais siekiant perimti gerąją patirtį ir pritaikyti ją savo mokymo institucijose. Septyni profesijos mokytojai iš VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro kartu su kolegomis iš kitų profesinių mokyklų turėjo vienos  savaitės trukmės vizitus Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje. Mokytojai lankėsi mokyklose, įmonėse kur dirba ir mokosi moksleiviai turintys spec.poreikių. Šio projekto metu buvo išnagrinėta ir perimta ES šalių geroji patirtis organizuojant mokymo procesą  specialiųjų poreikių moksleiviams, siekiantiems įsigyti profesijas; patobulinti projekto dalyvių profesiniai, socialiniai, užsienio kalbos įgūdžiai; susipažinta su neįgaliųjų motyvavimo, įdarbinimo aspektais, įsisavinta nauji mokymo metodai (teoriniai ir praktiniai) darbui su specialių poreikių moksleiviais bei užmegzti dalykiniai ryšiai su užsienio bei Lietuvos partneriais. Projekto dalyvių stažuotės buvo įteisintos europaso mobilumo dokumentais.

 

Projekto vadovė

Dalia Mockeliūnienė