Neįgaliųjų profesinis konsultavimas ir įdarbinimas. Europos patirtis Lietuvai.

npki

LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0734

2013 mokslo metais gegužės 11-18 dienomis  dvi profesijos mokytojos, Silva Bulaukienė ir Jolanta Alionytė kartu su grupe mokytojų iš projektą koordinuojančios Šilutės žemės ūkio mokyklos turėjo galimybę kelti savo profesinę kvalifikaciją Ispanijoje dalyvaudami Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projekte „Neįgaliųjų profesinis konsultavimas ir įdarbinimas. Europos patirtis Lietuvai“.  Leonardo Da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto tikslas – susipažinti ir savo akimis pamatyti, kaip didelės patirties bei senas tradicijas  turinčios Europos šalys mažina socialinę neįgalių asmenų atskirtį.

Projekto priimantieji partneriai – organizacija SICI DOMINUS, įsikūrusi gražiame Andalūzijos mieste Granadoje, pasistengė, kad atvykusi delegacija kuo plačiau susipažintų su neįgalių asmenų švietimo, įdarbinimo ir socialine esatimi. Jos direktorius Jorge Vitores lydėjo grupę į susitikimus su švietimo skyriaus specialistais,

profesinio mokymo įstaigų vadovais, mokytojais ir mokiniais, įdarbinimo įmonių atstovais, nuvežė į kooperatyvus, kuriuose dirba neįgalieji. 

Taip pat projekto dalyviai turėjo galimybę įgyti tarptautinio bendravimo patirties, patobulinti užsienio kalbos žinias bei sugebėjimus bendrauti kitatautėje aplinkoje, bei naudojosi galimybe plėsti vertingų pažinčių ratą, pažinti turtingą kitų Europos šalių kultūrą bei tradicijas.

Savo kolegoms stažuočių metu įgytą patirtį projekto dalyviai pateikė pristatydami išsamias ataskaitas apie darbo programos įvykdymą, kultūrinę programą, pateikdami nuotraukas.

Kiekvienam projekto dalyviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai . Visas stažuotes pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Projektų vadovė

Dalia Mockeliūnienė