PAŽANGIOS PATIRTIES PERKĖLIMAS BENDRAUJANT PROFESIJOS MOKYTOJAMS IR ĮMONĖMS ES ŠALYSE

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0225

Projekte dalyvauja profesinių mokymo įstaigų: Elektrėnų, Kaišiadorių,  Aukštadvario, Simno, įvairių specialybių profesijos mokytojai, dėstantys įvairias profesines disciplinas, bei vedantys praktinius užsiėmimus. Dvidešimt įvairių profesijų mokytojų ir aukščiau minėtų Lietuvos profesinio rengimo centrų, vyks savaitės laikotarpiui stažuotis į įvairias Latvijos, Estijos, Vokietijos ir Austrijos organizacijas, siekdami patenkinti pagrindinį projekto tikslą – praplėsti bendradarbiavimą tarp mokymo specialistų ir darbo rinkos atstovų, užtikrinant mokymo turinio kaitą, kad specialistų rengimas atitiktų darbo rinkos poreikius.

Š.m.spalio mėnesį profesijos mokytojai stažavosi Latvijoje kur įsisavino žinias ir įgūdžius, kaip tvarkyti mokymo turinį, kad jis lanksčiai būtų priderinamas prie darbo rinkos reikalavimų, išnagrinėjo bendradarbiavimo patirtį tarp darbdavių ir specialistus rengiančių mokyklų bei profesijos mokytojų, skleidžiant ir įdiegiant į mokymo procesą inovatyvias darbo technologijas. Mokytojams buvo parengta įdomi kultūrinė programa: lankėsi teatre, muziejuose, meno galerijose, susipažino su šalies istorija, buvo organizuojamos ekskursijos.