Praktiniai įgūdžiai želdinių tvarkytojo specialybės moksleiviams su specialiaisiais poreikiais

LLP-LdV-IVT-2011-LT-0539

Tai projektas specialiųjų poreikių asmenims besimokinantiems pagal želdinių tvarkytojo mokymo programą.

Projekto tikslas – tobulinti praktinius įgūdžius, skatinti savarankiškumą ir integruoti specialiųjų poreikių asmenis į visuomenę mažinant jų socialinę atskirtį.

Birželio -lapkričio mėnesiais pagal šį projektą dvylika profesijos moksleivių iš Elektrėnų profesinio mokymo centro   atliko dviejų savaičių praktikas Vokietijoje, Austrijoje ir Latvijoje. Moksleiviai dirbo pagal paruoštas darbo programas, atsižvelgiant į jų gebėjimus.

Šiuo projektu buvo siekiama: pagilinti profesinius praktinius įgūdžius želdinių tvarkymo paslaugų teikimo srityje kiekvienam dalyviui pagal jo spec.poreikio gilumą, ugdyti gebėjimą dirbti komandoje, užsitikrinti geresnio įsidarbinimo bei užimtumo darbo rinkoje galimybes. Projekto dalyviai stažuočių užsienyje metu ugdė tokias asmenines savybes kaip: organizuoti savo veiklą; kontroliuoti emocijas, elgesį; nusiteikti darbui, planuoti veiklą bei atlikti darbus,įveikti kliūtis, pasiekti rezultatą.

Pasibaigus visiems vizitams buvo aptarta projekto dalyvių pasiekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo rezultatai. Taip pat šio projekto metu buvo pasiekti rezultatai : atlikta praktika užsienio įmonėse pagal stažuotės programą, patobulinti praktiniai įgūdžiai, įgyti atitinkami sertifikatai, įvykdyta dalinė socialinė adaptacija kitatautėje aplinkoje.

Šiuo projektu norima  parodyti visuomenei, kad ir socialinės atskirties grupės (šiuo atveju sutrikusio intelekto profesijos moksleiviai) gali būti priimti ES šalyse kelti darbinei kvalifikacijai, bei motyvuoti  vietos bendruomenę keisti požiūrį į specialių poreikių asmenis.

Visiems projektų dalyviams buvo įteikta stažuotes užsienyje įteisinantys dokumentai-priimančių organizacijų sertifikatai, europaso mobilumo dokumentai, projektą koordinuojančios mokyklos pažymėjimai.

Visas  stažuotes pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai

 

Projekto vadovė

Dalia Mockeliūnienė