Profesinė mokykla – verslo partneris. Tarptautinė patirtis

2010-2011 metais VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras vykdė Leonadro da Vinci programos tarptautinio mobilumo projektą „Profesinė mokykla – verslo partneris. Tarptautinė patirtis“. Leonardo da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šio projekto tikslinė grupė – profesinių mokymo įstaigų iš Elektrėnų, Kaišiadorių ir Aukštadvario profesijos mokytojai, dėstantys įvairias profesines disciplinas ir vedantys praktinius užsiėmimus bei verslo įmonės UAB „Daniliškių autocentras“ praktinio mokymo vadovai.

Pagrindinis projekto tikslas – perimti mokymo specialistų ir verslo įmonių bendradarbiavimo patirtį siekiant gerinti praktinio mokymo kokybę, operatyviai tenkinant darbo rinkos poreikius.

Net dvidešimt profesijos mokytojų iš trijų mokymo institucijų lankėsi Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Vokietijoje, Italijoje.

Projekto metu buvo pasiekti šie rezultatai: išnagrinėta ir perimta bendradarbiavimo patirtis tarp darbdavių ir profesinių mokyklų bei profesijos mokytojų; pakelta profesijos mokytojų kvalifikacija praktinio mokymo srityje; susipažinta su praktinio mokymo metodais bei užmegzti dalykiniai ryšiai su užsienio bei Lietuvos partneriais; įsisavintos žinios ir įgūdžiai, kaip tvarkyti mokymo turinį, kad jis būtų lanksčiai priderinamas prie darbo rinkos reikalavimų

Šiuo projektu skatinamas bendradarbiavimas tarp mokymo specialistų ir darbo atstovų. Siekiama, kad  bendradarbiaujant pagerėtų specialistų rengimas, jų įgytos kompetencijos bei įgūdžiai geriau atitiktų darbdavių reikalavimus, kad mokyklose būtų sukurtos skaidrios ir lanksčios kvalifikacijų ir įgūdžių pripažinimo sistemos.

Projekto rezultatus, įgytą patirtį siunčiančios organizacijos galės panaudoti rašydamos ir administruodamos būsimuosius projektus, sudarydamos vizitų programas, spręsdamos iškylančius klausimus. Įvertinę projekto dalyvių įgytas kompetencijas bei projekto rezultatus, mokymo institucijos galės tai pritaikyti gerinant mokymo kokybę, atnaujinant, koreguojant mokymo programas. Įgyta patirtis bus panaudota tobulinant praktinio mokymo sistemą įtraukiant aktyviau dalyvauti verslo įmones; bus siekiama pertvarkyti praktinio mokymo turinį, kad jis lanksčiai būtų priderinamas prie darbo rinkos reikalavimų.

Kiekvienas projekto dalyvis gavo stažuotės pripažinimo dokumentus – Europass tarptautinio mobilumo sertifikatus.

 

Projekto vadovė

Dalia Mockeliūnienė