Profesinio praktinio mokymo kokybės tobulinimas remiantis ES šalių patirtimi

2012/2013 mokslo metais VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai turėjo galimybę kelti savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudami Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projekte „Profesinio praktinio mokymo kokybės tobulinimas remiantis ES šalių patirtimi“. Leonardo Da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šio projekto tikslas – perimti profesinio praktinio mokymo mokyklose ir verslo įmonėse patirtį, siekiant pagerinti praktinio mokymo kokybę, operatyviai tenkinant darbo rinkos poreikius.

Net aštuoni profesijos mokytojai kartu su kolegomis iš kitų profesinio mokymo įstaigų turėjo vienos savaitės stažuotes Maltoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Danijoje.

Stažuočių metu projekto dalyviai lankėsi minėtų šalių profesinio mokymo institucijose, verslo įmonėse, susipažino ir įsisavino modernius ir šiuolaikiškus praktinio mokymo metodus, perėmė profesijų, kurioms yra rengiami specialistai, technologines naujoves, įsisavino žinias ir įgūdžius, kaip tvarkyti ir atnaujinti profesinio praktinio mokymo turinį, kad jis lanksčiai būtų priderinamas prie darbo rinkos reikalavimų.

Taip pat projekto dalyviai turėjo galimybę įgyti tarptautinio bendravimo patirties, patobulinti užsienio kalbos žinias bei sugebėjimus bendrauti kitatautėje aplinkoje, bei naudojosi galimybe plėsti vertingų pažinčių ratą, pažinti turtingą kitų Europos šalių kultūrą bei tradicijas.

Kiekvienam projekto dalyviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai ir stažuotės sertifikatai. Visas stažuotes pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Stažuočių metu perimta kitų šalių patirtis leis pagerinti praktinio mokymo kokybę savo mokyklose. Inovativių praktinio mokymo metodų išmokę ir savo žinias šioje srityje atnaujinę mokytojai galės efektyviau vesti užsiėmimus, taip paruošdami labiau kvalifikuotus jaunus specialistus.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Projektų vadovė

Dalia Mockeliūnienė