Šiuolaikiškas logistikos specialistas – saugaus krovinio gabenimo garantas

7-115

LLP-LdV-IVT-2013-LT-0818

2014 metų sausio mėnesį grupelė logisto ekspeditoriaus specialybę studijuojančių moksleivių iš VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro kartu su kolegomis iš Kėdainių profesinio mokymo centro  atlikto praktiką Turkijoje pagal Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Šiuolaikiškas logisto specialistas-saugaus ktovinio gabenimo garantas „. Projekto koordinatorius Kėdainių profesinio rengimo centras.

Šio projekto pagrindinis tikslas- tobulinti logisto ekspeditoriaus ir tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus specialybių mokinių  profesines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinant juos su krovinių gabenimo ir sandėliavimo technologijomis užsienyje.

Mokiniai stažavosi priimančioje organizacijoje Nevşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Turkija). Stažuotės metu dalyviai susipažino su krovinių sandėliavimu, paruošimu gabenimui, krovimu, išdėstymu ir tvirtinimu, naudojant įvairioms krovinių rūšims skirtas pakavimo medžiagas, krovimo ir tvirtinimo priemones. Dalyviai įgyjo sandėliavimo ir krovinių paruošimo saugiam transportavimui praktinių įgūdžių.

Projekto metu buvo pasiekta sekančių rezultatų:

  1. įgyta naujų profesinių  žinių ir  praktinių įgūdžių
  2. pagerėjo šnekamosios užsienio kalbos įgūdžiai., įgyta tarptautinės mobilumo patirties
  3. parengti pristatymai „Pakavimo būdai“.

Visa praktika vyko pagal suderintą programą. Laisvalaikiu buvo nemažai ekskursijų: visos dienos ekskursija po Kapadokijos regioną – apsilankymas Uchisar pilyje, Balandžių slėnio turas, apsilankymas Derinkuyu požeminiame mieste, sportinės varžybos.

Dalyvaudami Lenardo da Vinci paprogramės kuri yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis (programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas) projekte, projekto dalyviai galėjo  geriau įvertinti savo pasirinktos profesijos naudą, apsibrėžti savo karjeros planus ir suvokti, kad sėkmingą įsidarbinimą ir karjeros galimybes lemia mokymosi ir stažuotės metu įgytos žinios ir gebėjimai, sugebėjimas prisiimti atsakomybę už savo karjerą. Įgyta tarptautinė darbo patirtis leis mokiniams įsidarbinti Lietuvos ar Europos logistikos įmonėse, pradėti savo verslą ar tęsti studijas aukštesnio lygmens mokymo įstaigose.

Visiems projektų dalyviams buvo įteikta stažuotę užsienyje įteisinantys dokumentai- europaso mobilumo dokumentai Visas  stažuotes pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projektų vadovė

Dalia Mockeliūnienė