Statyba-inovacijos ir perspektyvos

LLP-LdV-IVT -2013-LT-0857

2013 metų spalio mėnesį dvylika statybininko specialybę studijuojančių moksleivių iš VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro atlikto praktiką Vokietijoje ir Maltoje pagal Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Statyba-inovacijos ir perspektyvos „. Šo projekto pagrindinis tikslas- tobulinti statybininkų-apdailininkų praktinius įgūdžius ir didinti jų verslumą siekiant geresnės darbo kokybės statybos sektoriuje.

Spalio pradžioje statybininko profesiją studijuojantys moksleiviai kartu su lydinčia mokytoja Jolanta Jasukaitiene išvyko stažuotei į Maltą. Malta-egzotinė šalis pasitiko projekto dalyvius vasariška šiluma. Moksleiviai dirbo statybinėje organizacijoje, sėmėsi profesinės patirties , įgijo bendravimo įgūdžių.

Laisvalaikiu dalyviai aplankė Maltos sostinę Valetą, populiarų kurortą Sliemą, plaukė į Gozo salą, apžiūrinėjo netradicinę Maltos architektūrą, autobusu apvažiavo visą salą bei džiaugėsi šilta viduržemio jūra.

Įpusėjus spaliui, kita moksleivių grupė lydima Kintos Sventickienės išvyko į Leipcigą. Profesijos moksleiviai tris savaites stažavosi Leipcigo  statybos įmonėse, įgyjo praktinių įgūdžių, įsisavino naujas technologijas savo profesijos darbe, susipažino su stažuotės šalies kultūra, pagerino kalbinius bei bendravimo kitatautėje aplinkoje įgūdžius. Pirmą savaitę po darbo moksleiviai mokėsi vokiečių kalbos-buvo organizuoti kalbos kursai. Laisvalaikiu moksleiviai savarankiškai lankėsi įvairiuose Leipcigo istorinėse ir kultūrinės vietose. Primanti organizacija savaitgaliais organizavo kultūrinę programą-ekskursijos į Drezdeną, mašinų gamyklą, po Leipcigą, laipiojimo atrakcionai.

Vykdydami Lenardo da Vinci paprogramės kuri yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis (programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas) projektą, moksleiviai stažuotės užsienyje metu  įgyjo naujų profesinių kompetencijų, susipažino ir įsisavino naujas darbo technologijas, patobulino praktinius bei profesinius įgūdžius, susipažino su darbo organizavimu ir  darbo kultūra, įgyjo  verslumo patirties.

Buvo pasiekta numatyti projekto rezultatai: įvykdyta gamybinė praktika pagal stažuotės programą, įgytos naujos kvalifikacijos, pateiktos stažuotės ataskaitos, pagerinti dalyvių kalbos įgūdžiai, patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai leisiantys lengviau integruotis Lietuvos darbo rinkoje.

Visiems projektų dalyviams buvo įteikta stažuotę užsienyje įteisinantys dokumentai-priimančios organizacijos sertifikatai, europaso mobilumo dokumentai, projektą koordinuojančios mokyklos pažymėjimai.

Visas  stažuotes pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto vadovė

Dalia Mockeliūnienė