Viešojo maitinimo paslaugų sektoriaus moksleivių praktinių įgūdžių tobulinimas Danijoje

maitinimas

LLP-LdV-IVT-2012-LT-0664

2013 metų sausio 14 -vasario 16 dienomis aštuoni VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro virėjo -padavėjo profesiją studijuojančių moksleivių kartu su moksleiviais iš KTVM atliko penkių savaičių stažuotę Danijos Mėsos Pramonės Kolegijoje pagal Leonardo da Vinci paprogramės  tarptautinio mobilumo projektą „Viešojo maitinimo paslaugų sektoriaus moksleivių praktinių įgūdžių tobulinimas Danijoje“. Leonardo Da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto pagrindinis tikslas– tobulinti virėjų-padavėjų specialybės moksleivių profesines žinias, praktinius įgūdžius, bendruosius bei kalbinius gebėjimus

Moksleiviai gyveno kolegijos svečių bendrabutyje, gavo pilną maitinimą. Penkias savaites pagal jiems parengtą mokymo programą mūsų profesijos moksleiviai buvo mokinami savo studijuojamos profesijos subtilybių. Šioje Danijos kolegijoje puikiai įrengtos mokomosios virtuvės su naujausia virtuvine įranga, dirba savo srities profesionalūs dėstytojai. Moksleiviai atliko įvairias užduotis, ruošė maistą ir aptarnavo kolegijos svečius, rašė atsiskaitomuosius darbus ir juos anglų kalba pristatė kolegijos dėstytojams.

Laisvalaikiu moksleiviai lankėsi Kopenhagoje, aplankė istorijos muziejų, zoologijos sodą. Taip pat po pamokų moksleiviai galėjo lankytis sporto salėje, šokių salėje, jaunimo klube.

Stažuotė sudarė galimybes išsiugdyti verslumą, savarankiškumą, sugebėjimą integruotis kitoje šalyje, tuo pačiu didinti savo profesijos konkurencingumą;

Projekto dalyviai įgijo tarptautinio bendravimo patirties, užmezgė naujų pažinčių, susipažino su Danijos šalies kultūra, geriau išmoko užsienio kalbą.

Kiekvienam projekte dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai ir stažuotės sertifikatai. Visas stažuotes pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Projekto vadovė

Dalia Mockeliūnienė