Virėjų ir padavėjų praktika užsienyje-žingsnis sėkmingos karjeros link

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti virėjų – padavėjų praktinius įgūdžius šių specialistų rengimo baigiamojoje fazėje, jų profesines kompetencijas lanksčiai suderinant su darbo rinkos poreikiais.

Birželio -lapkričio mėnesiais pagal šį projektą dvidešimt vienas profesijos moksleivis iš Kaišiadorių ir Elektrėnų profesinio mokymo institucijų  atliko keturių savaičių praktikas Vokietijoje, Austrijoje ir Latvijoje.

Gruodžio aštuntą dieną Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykloje vyko šio projekto rezultatų aptarimas. Projekto dalyviai pristatė stažuočių skaidres, dalinosi įspūdžiais, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Aptarime dalyvavo maisto ruošimo sektoriaus profesijos moksleiviai, profesijos mokytojai, projekto dalyviai iš VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro. Projekto dalyviai pasakojo kaip dirbo įvairiuose maitinimo įmonėse, viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose.

Užsienio šalyse (Vokietija, Austrija, Latvija) dalyviams buvo sudarytos sąlygos susipažinti su patiekalų ruošimo, gaminių gaminimo technologijomis, padavėjų darbo ypatumais, kurių neteko studijuoti Lietuvoje. Dalyviai analizavo smulkių ir vidutinių maitinimo paslaugų įmonių verslo planus, susipažino su šių įmonių verslo organizavimu. Taip pat stažuočių metu  moksleiviams teko bendrauti įvairiuose darbuotojų kolektyvuose, turinčiuose didelę patirtį. Buvo organizuoti profesiniai konkursai, atliktos įvairios profesinės užduotys. Visa tai didina projekto dalyvių profesinio pasirengimo lygį, gerina jų konkurencingumą darbo rinkoje.

Projekto dalyviai įgijo tarptautinio bendravimo patirties, įgijo naujų pažinčių, susipažino su stažuotės šalių kultūra.

Vykdydami Lenardo da Vinci paprogramės kuri yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis (programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas) projektą, moksleiviai stažuočių užsienyje metu  įgyjo naujų profesinių kompetencijų, susipažino ir įsisavino naujas technologijas maisto ruošimo srityje, patobulino praktinius bei profesinius įgūdžius, susipažino su darbo organizavimu ir  darbo kultūra, įgyjo  verslumo patirties maisto gamybos ir klientų aptarnavimo srityje.

Buvo pasiekta numatyti projekto rezultatai: įvykdyta gamybinė praktika pagal stažuotės programą, įgytos naujos kvalifikacijos, pateiktos stažuotės ataskaitos, pagerinti dalyvių kalbos įgūdžiai, patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai leisiantys lengviau integruotis Lietuvos darbo rinkoje.

Visiems projekto dalyviams buvo įteikta stažuotes užsienyje įteisinantys dokumentai-priimančių organizacijų sertifikatai, europaso mobilumo dokumentai, projektą koordinuojančios mokyklos pažymėjimai.

Virėjo specialybėje besimokantis moksleivis Edgaras Mozgo(VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro) atlikęs stažuotę Latvijoje Smiltenes technikume , netikėtai jam pačiam tapo 10 000-uoju Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų dalyviu. Moksleivis gavo padėkos raštą iš Švietimo mainų ir paramos fondas, buvo pakviestas dalyvauti Vilniuje vykusiame apdovanojimų renginyje.

Visas  stažuotes pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Projekto vadovė

Dalia Mockeliūnienė