VIRĖJŲ, KONDITERIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS EUROPIETIŠKOJE DARBO APLINKOJE

Projekte bendradarbiauja: Elektrėnų profesinio mokymo centras, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

Tikslinė grupė – virėjų, konditerių specialybių baigiamųjų kursų mokiniai, atliekantys baigiamąją praktiką įmonėje. Planuojami trys vizitai po keturias savaites į priimančias šalis(Latvija, Estija, Austrija), kurių metu bus tobulinami įvairių patiekalų paruošimo įgūdžiai, susipažįstama su įrenginių ir įrankių įvairove ir panaudojimu, šalių maitinimo įmonių gamybos organizavimo ypatumais, darbo organizavimu, tobulinimos užsienio kalbos žinios ir susipažįstama su kitos šalies kultūra. Numatomi vizitų rezultatai – įvykdyta praktika, įsisavintos naujos maisto ruošimo kompetencijos, pateikti pasiūlymai mokymo programų tobulinimui, surengtas susitikimas su priimančios šalies darbo rinkos atstovais dėl įsidarbinimo ir karjeros perspektyvų, bei patobulinti kalbiniai ir elgesio kitatautėje aplinkoje įgūdžiai.

2009m. spalio 11 d. – lapkričio 7 d. aštuoni maisto ruošimo profesijos moksleiviai iš dviejų profesinių mokyklų atliko praktiką Latvijoje. Praktikos metu moksleiviai patobulino ir gilino profesinius praktinius įgūdžius ir kompetencijas maisto gamybos srityje, išmoko naujų patiekalų, gaminamų Latvijoje, gamybos receptūrų, susipažino su darbo organizavimu, darbo kultūra, įgyjo verslumo patirties maisto gamybos srityje. Taip pat dalyviai patobulino užsienio kalbos įgūdžius, įgyjo bendravimo įgūdžių kitatautėje aplinkoje, susipažinti su kitos šalies kultūra. Moksleiviai ne tik dirbo, bet ir turėjo įdomią kultūrinę programą.

2009 m. lapkričio 22 d. – gruodžio 19 d. septyni profesijos moksleiviai atlieka praktiką Narvos profesinio mokymo centre Estijoje. Čia moksleiviai perims naujas virėjų, konditerių darbo technologijas, įsisavins naujus maisto gamybos įrengimus.