lapkričio 23 | 2017
mokytojas_mokytojui

Mokytojas – mokytojui

2017 m. lapkričio 16 d. vyko profesijos mokytojų metodinės grupės metodinis pasitarimas, kuriame ekonomikos ir verslo, darbuotojų saugos ir sveikatos dalykus dėstantys mokytojai pasidalijo gerąja darbo patirtimi, pristatė metodinę medžiagą, supažindino su kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgytomis žiniomis.

Mokytoja A. Jokšienė pristatė mokinio sukurtą verslo planą ir plano vertinimo lentelės formą. Kolegų nuomone, vertinimo lentelė sudaryta labai gerai, yra aiški ir išsami. Mokytoja J. Jasukaitienė pristatė ekonomikos ir verslo pamokų ciklo dėstymo metodiką, pateikė konkrečių pamokų pavyzdžius, kuriose didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, užduočių turinio pritaikymui skirtingų specialybių mokiniams. Verslo ir ekonomikos pagrindų mokanti S. Jaruševičienė pristatė ekonomikos žaidimus ir dėliones, kurie pamokų metu padeda pagyvinti mokymo procesą.

Pirmus metus su profesinės mokyklos mokiniais dirbantis mokytojas L. Rutaitis, turintis didelį darbo stažą su nuteistaisiais Pravieniškių skyriuje, pristatė sudarytą metodinę medžiagą „Nelaimingi atsitikimai darbe“ ir papasakojo, kad pamokų metų didelį dėmesį skiria konkrečių gyvenimiškų įvykių analizei, akcentuoja šios srities teisės aktų išmanymo svarbą.

Metodinio pasitarimo pabaigoje profesijos mokytoja D. Strakšienė pasidalijo mokymuose „Profesinio mokymo metodika“ įgytomis žiniomis, aptarė holistinio, reflektyvaus mokymosi sampratas.

Profesijos mokytojams buvo pasiūlyta kitam metodinės grupės pasitarimui  pateikti mokymo procese naudojamą mokymo medžiagą aprobavimui pagal Elektrėnų savivaldybėje nustatytus reikalavimus ir padėti rinkti mokytojų metodinius darbus, iš kurių galėtų mokytis kiti.

 

Birutė Misiūnienė,

Profesinio mokymo skyriaus vedėja