sausio 27 | 2017
diskusija - transliacija  su prof. dr. A. Bumblausku ir dr. T. Balkeliu_epmc

Netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje diskusija – transliacija su prof. dr. A. Bumblausku ir dr. T. Balkeliu

Sausio 24 dieną 10.00 val. mokiniai lietuvių kalbos pamokoje apie valandą laiko stebėjo diskusiją – transliaciją iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mini studijos. Lietuviškos tapatybės šiuolaikinėje Europoje klausimais diskutavo bene žymiausias istorikas prof. dr. Alfredas Bumblauskas ir dr. Tomas Balkelis, Vilniaus, Oksfordo ir Toronto universitetų absolventas, buvęs keleto Europos universitetų ir Stanfordo universiteto (JAV) bendradarbis, užsienio leidyklų leidžiamų knygų modernios Lietuvos istorijos, Lietuvos gyventojų migracijos ir lietuviškos tapatybės tema autorius.

Diskusijos tema „Lietuva šiuolaikinėje Europoje: tapatybės klausimas“  buvo puiki proga prieš bandomąjį lietuvių kalbos egzaminą pasikartoti V. Krėvės dramą „Skirgailą“ ir palyginti dabartinę Lietuvą Europoje su XIV amžiaus pabaigos valstybe. Dramos situacija primena šių dienų Lietuvą. Jeigu V. Krėvė šiame veikale vaizduoja Lietuvą istorijos kryžkelėje, kur susiduria krikščioniškoji Europa ir „pagoniškoji” Lietuva, o žmogus išgyvena vertybių krizę, tai ir šiandien iškyla būtinybė kiekvienam lietuvos piliečiui blaiviai vertinti istorijos procesus, suvokti permainų būtinybę, o valdžiai ieškoti Lietuvai tinkamiausio kelio, kovojant dėl jos išlikimo. Mąstydami ne tik apie Lietuvos Europoje dabartį, bet ir apie ateitį, istorikai kalbėjo apie tai, ar šiandien Lietuvai reikalingos sąmoningos lietuviškos tapatybės permąstymo pastangos? Jei taip – kur link? Diskusijos pašnekovai atsakė į klausimus, ar dabartinė ekonominės emigracijos banga skatina integraciją, ar, priešingai, įtvirtina istoriškai susiklosčiusį branduolio ir periferijos atskirties Europoje modelį? Diskusijoje buvo paliesti ir saugumo klausimai, kurie buvo aktualūs ir XIV amžiaus Lietuvai, kenčiančiai nuo išorės priešų – kryžiuočių ir lenkų, besikesinančių į Lietuvos žemes ir į jos politinę galią. Transliacijos svečiai diskutavo apie tai, ar teisinga sakyti, kad saugumo veiksnys (Rusijos grėsmė ir šios grėsmės diskursas viešoje erdvėje) per kelis nepriklausomybės dešimtmečius buvo esminis nacionalinį tapatumą formuojantis veiksnys? Jei taip, ar kova yra pakankamas pagrindas šių dienų žmogaus identitetui?

Diskusijos pabaigoje mokiniai padarė išvadą, kad visais laikais yra sprendžiami ištikimybės, tikėjimo, žmoniškumo, valstybingumo klausimai. O V. Krėvės dramos personažų Skurdulio ir  Daugailos akcentuota tiesa, kad žmoniškumas turi būti žmonių širdyse, išlieka aktualus ir šiais laikas.

 

Mokytoja A. Jokšienė