Patalpų ir įrangos nuoma

sale_epmc
 Kito nekilnojamojo turto nuoma

 

Dėl kito nekilnojamojo turto nuomos, teirautis, pateikiant paraišką kartu su:

  • norimu nuomotis nekilnojamojo turto pavadinimu ar nuoroda;
  • fizinio asmens ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti;
  • siūlomas turto nuompinigių dydis;
  • kokiam tikslui asmuo naudos nuomojamą turtą.

 

Daugiau informacijos tel. 8 674 50061 arba el.paštu epmc.pirkimai@epmc.lt