Profesinis informavimas

VšĮ EPMC Profesinio informavimo grupės veikla

VšĮ EPMC direktoriaus 2013-05-21 įsakymu Nr. 1V-77 yra patvirtinta Įvaizdžio formavimo grupė, kurios viena iš pogrupių yra Profesinio informavimo grupė.

Profesinio informavimo grupės funkcijos:

 • Palaikyti ryšius su regiono mokyklomis, rengti profesinio informavimo renginius; informuoti mokinius ir jų tėvus apie galimas Centre įgyti profesijas.
 • Bendradarbiauti su regiono darbdaviais ir dirbančiaisiais dėl reikalingų profesijų įgijimo neatsitraukiant nuo gamybos.
 • Informuoja mokinius, tėvus apie mokymo įstaigas, mokslo programas, stojimo sąlygas, įdarbinimo galimybes.

Darbo grupės vadovė: Jolanta Biekšienė, gimnazijos skyriaus vedėja.

Nariai:

 • Daiva Strakšienė,
 • Marijona Navikauskienė,
 • Danguolė Bulaukienė,
 • Visvaldas Ašmena,
 • Rita Vilaniškienė,
 • Rita Ižganaitytė-Paliokienė,
 • Jolanta Jasukaitienė,
 • Irena Černiukienė.

Išsami informacija apie 2017 – 2018 metų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas bei kolegijas rasite adresu

http://www.lamabpo.lt/

Universitetai. Aukštosios mokyklos. Kolegijos.


Ieškantiems darbo

Baigę mokyklą ieškosite darbo? Nuvykite į Trakų darbo biržos Elektrėnų skyrių adresu: Elektrinės g. 8 – 2, Elektrėnuose arba surinkite nuorodą
http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=a2d479af-d279-4afb-94fd-be4e9c5bcbc3

Čia rasite patarimus jaunimui:

 • kur ieškoti darbo;
 • kaip ieškoti darbo;
 • kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis;
 • kuo norite būti;
 • kaip būti matomu darbdaviams;
 • kaip pradėti profesinę karjerą;
 • naudingas nuorodas.