Programos aprašymas

image description
Programa Europos socialinio fondo agentūra
Projekto pavadinimas Verslauk!
Projekto numeris Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0400
Projekto vykdytojas Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija
Projekto partneriai VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras

Kurkliškių kaimo bendruomenė

Projekto trukmė 18 mėnesių
Projekto tikslas ir esmė Tikslas – suteikti gyventojams reikalingų kompetencijų ir įgūdžių verslo plėtrai bei savarankiškam užimtumui skatinti sutelkiant organizacijas bendradarbiaujant skirtingiems sektoriams. Įgyvendinant projektą bus siekiama padidinti Elektrėnų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje. Planuojamos projekto veiklos: 1. Verslumo skatinimo individualizuoti mokymai verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti (3 temos po 8 val. po 6 asm.), (atitinka PFSA 10.3.1. punkte nurodytas veiklas). 2. informavimo, konsultavimo (ir mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams, 70 val. (atitinka PFSA 10.3.1. ir 10.3.2.1. punkte nurodytas veiklas). Siekiami projekto rezultatai: Projekte dalyvaus 22 unikalūs dalyviai, surengti 3 renginiai (mokymai), suteikta 70 val. individualios pagalbos paslaugų. Tikslinės grupės: 1. Verslą ar savarankišką veiklą pradėję asmenys. Tai yra asmenys, kurie pradėjo plėtoti verslo idėjos įgyvendinimą ir kuriems reikalinga pagalba verslo pradžioje suteikiant žinių ir (ar) reikalingų priemonių verslo pradžiai ir jo plėtojimui. Šie gyventojai gali prisidėti tiek prie darbo vietos sukūrimo sau, tiek kitiems Elektrėnų miesto gyventojams. 2. Jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai. 3. Darbingo amžiaus asmenys