Svarbiausi tam tikros verslo šakos reikalavimai ir leidimai

Yra pateikiamos atmintinės kelioms verslo šakoms, skirtos sužinoti pagrindinius reikalavimus ir leidimus konkrečiai veiklai.

Vaikų užimtumo kambarys

Leidimas – Higienos pasas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-higienos-paso-isdavimas–77;10388.html
Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerija

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f/asr
Maisto tvarkymo subjekto registravimas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla/maisto-tvarkymo-subjekto-registravimas
Norint leisti muziknį foną reikalinga licencija Asociacija LATGA https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207019

Jei planuosite kabinti išorinę reklamą ar iškabą su žaidimų kambario pavadinimu, reikės šią iškabą suderinti su vietine savivaldybe ir gauti išorinės reklamos leidimą. Leidimo kaina priklausys nuo iškabos dydžio bei vietos. Dėl detalesnės informacijos apie leidimo išdavimą reikia kreiptis į konkrečią savivaldybę, kurioje planuojate vykdyti veiklą.

Krovinių vežimas

Licencija verstis keleivių ar krovinių vežimu Kontroliuojanti institucija: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencija-verstis-keleiviu-ar-kroviniu-vezimu-77;12405.html
Leidimas važiuoti valstybinės ir vietnės reikšmės keliais didžiagabaritėms ir (ar) sunkiasvorėms transporto priemonėmis (jų junginiu) Leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduoda Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, vietinės reikšmės keliais – savivaldybių institucijos. https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/didziagabariciu-ir-sunkiasvoriu-transporto-priemoniu-leidimai
ETMK (Europos transporto ministrų konferencijos)  leidimas Lietuvos transporto saugos administracija https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/etmk-leidimai
Užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais Lietuvos transporto saugos administracija https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/administraciniu-paslaugu-sarasas/keliu-transporto/kroviniu-vezimo-dokumentu-isdavimas/uzsienio-valstybes-leidimo-vykdyti-tarptautini-kroviniu-vezima-keliais-isdavimas
Vežėjai, turintys teisę verstis tarptautiniu krovinių gabenimu ir įdarbinę vairuotojus, kurie nėra nei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, nei ilgalaikiai gyventojai, privalo gauti nustatytos formos vairuotojo liudijimus. Lietuvos transporto saugos administracija https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vairuotojo-liudijimai
Papildomi sertifikatai vežantiems specialius krovinius:
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://www.lietuva.gov.lt/lt/maisto-tvarkymo-subjekto-patvirtinimo-pazymejimas-77;1366.html
ATP sertifikatas Lietuvos transporto saugos administracija https://ltsa.lrv.lt/lt/kitos-paslaugos/technine-prieziura/sertifikavimas/atp-sertifikatai
ADR sertifikatai Lietuvos transporto saugos administracija https://ltsa.lrv.lt/lt/kitos-paslaugos/pavojinguju-kroviniu-vezimas/adr-sertifikatai
Gyvūnų vežėjų leidimas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/node/3038
Veterinarijos sertifikatas eksportui Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/node/632
Vidaus prekybos sertifikatas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://www.lietuva.gov.lt/lt/vidaus-prekybos-sertifikatas-77;11913.html
Augalo paso išdavimas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos https://www.lietuva.gov.lt/lt/augalo-paso-isdavimas-77;11767.html
Fitosanitarinio sertifikato išdavimas Valstybinė augalininkystės tarnyba www.vatzum.lt/uploads/documents/pdf/adm_paslaugos/admin_paslauga_24_2015.pdf

Maisto produktų gamyba

Maisto tvarkymo subjekto registravimas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla/maisto-tvarkymo-subjekto-registravimas
Pakuočių apskaitos reikalavimai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atliekos/pakuociu-apskaitos-reikalavimai
Leidimo ženklinti fasuotas prekes „℮“ ženklu išdavimas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-zenklinti-fasuotas-prekes-zenklu-isdavimas-77;11914.html
Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas veiklai Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/node/597
Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://www.lietuva.gov.lt/lt/gyvuninio-maisto-tvarkymo-subjekto-veterinarinio-patvirtinimo-suteikimas–77;1371.html
Kvalifikacijos pažymėjimas pieno supirkimui ir bandinių atrinkimui Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/node/593
Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestavimo pažymėjimas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/node/599
Įmonės, gaminančios vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikatas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/node/600
Lietuvos higienos norma HN  „16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47CF5031676F/LduldWqFhX

Masažo paslaugos

Lietuvos medicinos norma MN 165:2019 „Masažuotojas“ Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6e27d01eb2511e99ab7ff5a9ea34fcc/asr
HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404537/asr
HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.435637
Asmens sveikatos priežiūros licencija Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos https://vaspvt.gov.lt/node/164
Leidimas – higienos pasas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-higienos-paso-isdavimas–77;10388.html
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos https://vaspvt.gov.lt/node/164
Numerio spaudui suteikimo pažyma Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba www.lietuva.gov.lt/lt/numerio-spaudui-suteikimo-pazyma-77;9614.html

Grožio salonas

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE03E1D3329D/asr
Leidimas – higienos pasas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos https://nvsc.lrv.lt/lt/grozio-paslaugu-teikejams
Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/214bae10a6ca11e4a82d9548fb36f682

Maisto prekių parduotuvė

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 15:2005 „MAISTO HIGIENA“ Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.68AF35CB36BB/asr
Maisto tvarkymo subjekto registravimas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla/maisto-tvarkymo-subjekto-registravimas
Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/node/598
Įmonės savikontrolės sistema Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/imoniu-savikontrole-rvasvt
Mažmeninės prekybos taisyklės Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=712337a0164711e4afafe56485a7e49a

 

vaizdas_2021-06-09_150722 3-svarbiausi-tam-tikros vaizdas_2021-06-09_150722

Atgal