Kita informacija

Projekto tikslas – suteikti gyventojams reikalingų kompetencijų ir įgūdžių verslo plėtrai bei savarankiškam užimtumui skatinti sutelkiant organizacijas bendradarbiaujant skirtingiems sektoriams. Įgyvendinant projektą bus siekiama padidinti Elektrėnų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

Projekte išmoktos pamokos:

  • Dalyvių užimtumas. Ne visi projekto dalyviai išbuvo visą projekto įgyvendinimo laiką, todėl svarbu būti pasiruošus priimti naują dalyvį betkuriame etape.
  • Dalyvių turima patirtis. Projektas buvo maksimaliai individualizuotas per konsultacijas, tačiau mokymų metu skirtingos dalyvių patirtys tiek pagelbėjo tiek kėlė papildomų iššūkių ruošiant mokymo medžiagą.
  • Pandemija. Projektas puikiai įsiliejo į visus pandemijos valdymo procesus, tačiau dėl besikeičiančių sąlygų, bei pačių dalyvių noro dalyvių skirtingais būdais (tiek nuotolyje tiek gyvai), projekto komanda turėjo prisitaikyti.
  • Dalyvių amžius. Dalyviai būdami skirtingo amžiaus galėjo pretenduoti į skirtingas priemones, todėl individualizavimas labai pagelbėjo, visgi mokymų metu yra sudėtinga teikti informaciją, nes dalis auditorijos neturi intereso vienoms ar kitoms priemonėms.
  • Dokumentai. Net ir turint patirties pildant įvairius dokumentus, susiduriama su iššūkiais parengti ir tinkamai užpildyti projektinius dokumentus.
  • Mokymo medžiaga. Mokymų metu rengta ir išdėstyta medžiaga ne visa apimtimi ir netgi papildomai buvo rengiama ruošiant mokymo medžiagą projekto atsiskaitymui. Didelis dėmesys buvo kreipiamas į mokymo medžiagos aktualumą ir atitikimą esamai rinkai.