gruodžio 20 | 2022
projektas-tarp-gerio-ir-blogio

PROJEKTAS „TARP GĖRIO IR BLOGIO“

2022 m. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras dalyvavo nusikaltimų prevencijos ir kontrolės projektų atrankos konkurse. Jo metu projektas „Tarp gėrio ir blogio“ buvo atrinktas ir jo įgyvendinimui skirtos finansavimo lėšos iš Elektrėnų savivaldybės administracijos.

Elgesio problemų mokykloje paprastai turi tie vaikai, kurie yra patyrę smurtą šeimoje ar kitokiu būdu netinkamai auklėti. Į mokyklą vaikai iš šeimų „atsineša“ pirminį skirtingą suvokimą apie žmonių santykius ir pagal tai kuria savo socialinio elgesio ir santykių su bendraamžiais modelį. Nėra paslaptis, kad į VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centrą susirenka mokytis mokiniai iš įvairių savivaldybės mokyklų. Daug mokinių atvyksta iš socialinę riziką patiriančių šeimų, dėl to pasitaiko mokinių destruktyvaus elgesio apraiškų – paaugliai būna agresyvūs, sunkiau sekasi bendrauti, kelia konfliktus, tyčiojasi vieni iš kitų, turi priklausomybių  ir  yra linkę nusikalsti. Įprastas pedagogų bendravimas ir tradiciniai ugdymo metodai, taikomi  dirbant su vaikais, ne visada sėkmingi. Tačiau reikėtų suprasti, kad smurto prevencija nėra vieno specialisto ar vienos kurios nors specialistų grupės taikytų prevencinių priemonių prerogatyva. Dirbant komandoje, taikant įvairias prevencines priemones galima tikėtis pozityvių poslinkių mažinant smurtinio elgesio apraiškas. Tai padaryti pabandėme ir mes.

Kaip vieną iš prevencinių priemonių taikėme projektą „Tarp gėrio ir blogio”. Jo metu jaunimui, atvykusiam iš Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokytis į VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centrą,  ir turintiems elgesio sunkumų buvo siūloma susipažinti per psichologinės –socialinės kompetencijų formavimą su gebėjimu sąmoningai rinktis gėrį ar blogį, suprasti atitinkamų poelgių padarinius. Šiam tikslui pasiekti buvo pasirenkamos edukacinės-kultūrinės veiklos – „Pasivaikščiojimas po Lukiškes” ir apsilankymas Valstybiniame Kauno  muzikinio  teatro miuzikle „Grafas Montekristas“. Veiklos pasirinktos radikaliai skirtingos ir po jų vykusiame susitikime su mokyklos psichologe Sandra Judickiene buvo analizuojamos, akcentuojamos elgesio pasekmės bei pasirinkimo galimybės. Poveikį padaryti pavyko, kadangi vaikai pamatė skirtingus gyvenimo kelius ir atvirai tai išdiskutavo analizuodami gėrio ir blogio sąvokas per individualų supratingumą. Tikimės ir toliau ugdys bei keis savo požiūrį į vertybių skalę.

Ineta Čoporovienė