Rizikos samprata

Rizika, kuri būdinga kasdienei įmonės veiklai, pvz., pasiūlos ar paklausos pasikeitimas, dėl ko (jei verslo situacija pablogės) bus neišvengiami prekybiniai nuostoliai ir sumažės pelnas. Rizika – tai sprendimų priėmimo situacija, kurioje įmanomas galimų rezultatų kintamumas ir egzistuoja tikimybė jiems kisti.

Verslo rizika – tai potencialiai galimų nuostolių tikimybė, palyginus su planuotu variantu. Verslo plane identifikuojami pagrindiniai rizikos veiksniai, galintys paveikti projekto sėkmę ir bendrąją įmonės veiklą. Rizikos sąlygomis verslo įmonė gali netekti dalies ar net visų savo išteklių, negauti laukiamų pajamų bei patirti papildomų išlaidų. Daugelis autorių rizikos sąvoka sieja tik su nuostoliais.

Vykdydami verslą kyla įvairių rūšių rizika. Kai kurie iš šių galimų pavojų gali sunaikinti verslą, o kiti gali padaryti didelę žalą, kurios remontas gali būti brangus ir atima daug laiko. Nepaisant rizikų, susijusių su verslu, generaliniai direktoriai ir rizikos valdymo pareigūnai gali numatyti galimą riziką ir pasiruošti jai, nepaisant verslo dydžio.

Rinkos ekonomikos sąlygomis dirbančių įmonių veikla yra labai dinamiška, todėl neišvengiamai sietina su rizika. Kintant aplinkai, verslui būdingas neapibrėžtumas, prognozuojamų rezultatų neužtikrintumas, rizikingi sprendimai. Todėl, keičiantis rinkos sąlygoms bei intensyvėjant konkurencijai, išauga poreikis valdyti riziką. Menka rizikos valdymo patirtis dinamiškoje konkurencinėje rinkoje lemia nepakankamai pagrįstus sprendimus ir gali daryti neigiamą įtaką įmonių veiklos rezultatyvumui. Todėl rizikos valdymas Lietuvos verslininkams tampa ypač aktualus, siekiant ne tik išlikti, bet ir sėkmingai veikti dinamiškoje rinkoje.

Visgi, rizika yra tikimybinė kategorija, susijusi su sprendimų priėmimu ir sprendimų rezultatų nepastovumu. Kuo labiau kinta rezultatai, tuo didesnė rizika. Svarbu pažymėti, kad visiškai išvengti rizikos negalima, nes, siekiant išvengti vienos rizikingos situacijos, galima patekti į kitą, todėl svarbu įvertinti riziką:

  1. Nepageidaujamas įvykis (gali įvykti arba neįvykti)
  2. Nepageidaujamo įvykio (gali įvykti arba neįvykti) priežastis
  3. Nepageidaujamo įvykio (gali įvykti arba neįvykti) tikimybė
  4. Nepageidaujamo įvykio (gali įvykti arba neįvykti) tikėtina vertė
  5. Sprendimas dėl rizikingos situacijos

Visiems rizikos apibrėžimams yra būdingos dvi sąvokos: nuostolis ir neapibrėžtumas.