sausio 29 | 2020
gamtos-mokslai

Sausis – olimpiadų mėnuo

Sausio mėnesį mūsų mokyklos gimnazijos skyriaus mokiniai aktyviai dalyvavo Elektrėnų švietimo paslaugų centro organizuojamose Elektrėnų savivaldybės mokinių anglų kalbos (III kl.), matematikos (I-IV kl.), lietuvių kalbos ir literatūros (I-IV kl.) olimpiadose bei anglų kalbos (I-II kl.) konkurse. Nors prizinių vietų laimėti nepavyko, bet noro bei ryžto mokytis įkvėpė!
Dėkojame mokytojoms Erikai Ragickienei, Ritai Ižganaitytei Paliokienei, Inetai Čoporovienei, Bronei Kurmilavičienei už mokinių paruošimą olimpiadoms bei konkursams!!!

Gimnazijos skyriaus vedėja Jolanta Biekšienė