spalio 17 | 2018
9-fortas

Skaudžios istorijos pamokos IX forte EPMC mokiniams

Š. m. spalio 11 d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro gimnazijos skyriaus IV klasės mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos I. Čoporovienė ir J. Biekšienė organizavo edukacinę pamoką Kauno IX forte. Atvykusius mus pasitiko gidė, kuri klausė, ar žinome kaip , kada, kam įkurtas Kauno IX fortas. Nežinantiems sakė, jog po 1879 m. liepos mėn. 7 d. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį Kauno tvirtovei statyti ir jau 1914 m. Kauno miestą apjuosė 9 tvirtovės – Kaunas tapo Rusijos imperijos pirmos klasės tvirtove.

Mokiniai edukacinės pamokos metu susipažino su Kauno tvirtovės istorija, apžiūrėjo nuotraukų ekspoziciją. Gidė mokiniams pasakojo apie priverstinį Lietuvos prijungimą prie Sovietų sąjungos, masinius Lietuvos gyventojų trėmimus, tremties kasdienybę, to meto žmones, kurie išgyveno baimę, siaubą, skausmą, netektis ir praradimus. Supažindino su svarbiausiais istoriniais faktais, asmenybėmis – S. Nėrimi, B. Sruoga, papasakojo apie jų likimus.

Gidė pasakojo apie drąsius žmones, kurie nepaisydami gresiančio pavojaus prisidėjo prie žydų gelbėjimo nuo kalėjimo, mirties, pavojaus. Ekskursijos pabaigoje mokiniai lankėsi kalėjime, nusileido į tvirtovės požemius, kur patys turėjo galimybę pabūti kalinių sudrausminimui įrengtuose 3 baudžiamuosiuose karceriuose, pajausti, ką išgyveno kalinys, apžiūrėti autentišką geriamo vandens šulinį su siurbliu, parako sandėlius, artilerijos pabūklų stovėjimo aikšteles, I ir II pasaulinių karų metais naudotas patrankas, haubicą, aviacinę bombą, rusiškus bei vokiškus šautuvus, šovinius, artilerijos sviedinius, įvairią amuniciją. Taip pat apžiūrėjome ir tris paminklus, kurie vienas skirtas žuvusiems, kitas – kylantiems į kovą, o pats aukščiausias – kovotojų pergalei.

Nors edukacinė pamoka truko daugiau nei 3 val., mokiniai tikrai nenusivylė apsilankę IX forte, nes gavo daug vertingų žinių ne tik lietuvių, bet ir istorijos pamokoms. Išėję iš muziejaus mokiniai diskutavo,  ką teko patirti, išgyventi žmogui, kai šalia mirtis. Kaip bebūtų gaila, daugelis, tuos laikus menančių žmonių jau nuėjo užmarštin, tačiau jų pėdsakai ir apie juos bylojanti istorija liko įamžinta Kauno tvirtovės fortų sienose ir užrašuose. O mes tikėdami, kad tokie įvykiai daugiau niekada nepasikartos, ir žinodami, kad negalime pakeisti ar perrašyti istorijos galime daryti įtaką dabarčiai ir ateičiai.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytos

Ineta Čoporovienė, Jolanta Biekšienė

9fortas

xi-fortas