birželio 14 | 2022
social-work-header-1

Socialinio darbo profesija aktyviai keičia žmonių gyvenimus

Socialinio darbo profesija jau peržengia visuomenėje nusistovėjusio požiūrio ribas ir aktyviai keičia žmonių gyvenimus. Aktyvumas nėra vienintelis šios profesijos ir jos atstovų bruožas. Tai profesija, kuri reikalauja plataus, inovatyvaus, pagarbaus ir atviro požiūrio į kitą žmogų. Siekiant šių tikslų, Elektrėnų profesinio mokymo centre jau trečius metus rengiame socialinio darbuotojo padėjėjus.

Vienas privalumų – visi mūsų profesijos mokytojai yra socialinio darbo praktikai ir išmano savo dėstomus dalykus tiek teoriniame, tiek praktiniame lygmenyse. Socialinis darbas su žmonėmis nuolatos kinta, nors fiziniai žmonių poreikiai išlieka tokie patys, keičiasi jų socialiniai, emociniai, pagarbos ir savirealizacijos poreikiai, todėl ši profesija leidžia ir įpareigoja nuolatos tobulėti tiek mūsų mokytojus, tiek mokinius.

Įgyvendinant šią mokymo programą stengiamasi aiškiai ir suprantamai, paprastai ir kokybiškai perteikti informaciją mokiniams. Svarbu kūrybiškas ir nemonotoninis mokomojo dalyko išdėstymas.  Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis, Pagalbos poreikio klientui identifikavimas, Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį, Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas – tai pagrindiniai mokomieji programos dalykų moduliai, kuriuos išmoksite taikyti savo praktinėje veikloje.

Esame atviri ir nuoseklūs, todėl socialinio darbuotojo profesijos mokiniai turi galimybes stažuotis kitose užsienyje. Bendradarbiaujame su savo savivaldybės ir kitų rajonų socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, kuriose mokiniai gali iš arti pamatyti konkrečius socialinio darbo pavyzdžius.

Kviečiame prisijungti prie mūsų ir kartu kurti socialinio darbo ateitį!

 

Profesijos mokytojas Dovydas Bliujus