Ką mokytis

perspektyvi-inzinerine-profesija-mechatronika-2022-02

Automatinių sistemų mechatronikas

Programos paskirtis. Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam automatinių sistemų mechatronikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai remontuoti automatinių gamybos sistemų pavaras ir mechanizmus ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektrinius komutacinius įrenginius ir variklius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektroninius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti pneumatinius ir hidraulinius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti programuojamus automatikos įrenginius, programuoti ir vykdyti techninę priežiūrą.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

Automatinių gamybos sistemų pavarų ir mechanizmų remontas ir techninė priežiūra

Elektrinių komutacinių įrenginių ir variklių montavimas ir techninė priežiūra

Elektroninių įrenginių montavimas ir techninė priežiūra

Pneumatinių ir hidraulinių įrenginių montavimas ir techninė priežiūra

Programuojamų automatikos įrenginių montavimas, programavimas ir techninė priežiūra

 

Pasirenkamieji moduliai:

Automatinių sistemų duomenų tinklų konfigūravimas ir diagnostika

Mobiliųjų robotų montavimas ir programavimas

Technologinių procesų valdymo įrenginių montavimas ir priežiūra

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

P43071402 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų – 1,5 metų

T43071404 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų – 1,5 metų

 

Kvalifikacijos pavadinimas – Automatinių sistemų mechatronikas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS)  – IV

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P43071402, T43071404 – vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) – nėra