Ką mokytis

stojimo dokumentai EPMC

Biuro administratorius

Programos paskirtis. Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam biuro administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus.

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Dokumentų valdymas įstaigoje
  • Pagalba įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą
  • Įstaigos lankytojų priėmimas ir aptarnavimas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Personalo organizavimas
  • Įstaigos internetinio puslapio turinio ir socialinių tinklų paskyrų valdymas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P42041501– programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų  – 2,5 metų

Kvalifikacijos pavadinimas – biuro administratorius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P42041501 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) nėra