Ką mokytis

ekspeditoriaus-straipsnis-2022-05-17

Ekspeditorius

Programos paskirtis. Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, parinkti krovinį ir transporto priemones, planuoti vežimo maršrutą ir stebėti.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Bendrieji ekspeditoriaus darbai
  • Transporto priemonės ir krovinio parinkimas
  • Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena

Pasirenkamieji moduliai:

  • Asmeninio pardavimo technikos taikymas
  • Verslo modeliavimas ir organizavimas
  • Profesinės užsienio kalbos vartojimas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

P43104109 – programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų, 1 metai

T43104112 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų, 1 metai

 

Kvalifikacijos pavadinimas – ekspeditorius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P43104109, T43104112 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra