Ką mokytis

kaip-surinkt-pc

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas

Programos paskirtis. Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikui parengti, kuris gebėtų atlikti informacinės sistemos problemų valdymą, įdiegti ir prižiūrėti informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, valdyti informacinių ir ryšių technologijų pokyčius.

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:
Informacinės sistemos problemų valdymas
Informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimas ir priežiūra
Informacinių ir ryšių technologijų pokyčių valdymas

Pasirenkamieji moduliai:
Techninės įrangos taisymas
Periodiškas kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimas bei remontas

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:
P42061202 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų, 1 metai
Kvalifikacijos pavadinimas – informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:
P42061202 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) nėra