Ką mokytis

picos

Picų gaminimo modulis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje I, II gimnazijos klasėse. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai).

Įgyjama kompetencija: Parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas picoms kepti, bei kepti, apipavidalinti ir patiekti picas.

Asmuo, baigęs Picų gaminimo modulį, gebės parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai, apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos picų gamybai, ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai, naudotis nesudėtingos technologijos picų gamybos technologijos kortelėmis, kepti picas, apipavidalinti ir patiekti picas.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.