Elektrėnai ir strategija

Strateginis planavimas savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai savivaldybėse yra:

− savivaldybės strateginis plėtros planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba;

− savivaldybės atskiros ūkio šakos (sektoriaus) plėtros programa (–os), kurią tvirtina savivaldybės taryba;

− savivaldybės strateginis veiklos planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba;

− metiniai veiklos planai, kuriuos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius arba biudžetinės įstaigos vadovas.

 

Elektrėnų sav. 2021-2027 m. strateginis veiklos planas file:///C:/Users/PC/Downloads/Elektr%C3%84%E2%80%94n%C3%85%C2%B3savivaldyb%C3%84%E2%80%94s2021%E2%80%9C2027met%C3%85%C2%B3strateginispl%C3%84%E2%80%94trosplanas1023.pdf

 

Planavimo dokumentai https://www.elektrenai.lt/index.php?4085166183