kovo 31 | 2020
navikauskas

SVEIKINIMAS

Sveikiname

ilgametį Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorių, mokytoją ekspertą

               VYTAUTĄ ANTANĄ NAVIKAUSKĄ                 

garbingo 80-ties metų jubiliejaus proga!

Linkime sveikatos, ilgiausių metų

artimųjų ir visų mylinčiųjų apsuptyje!

 

 Mokyklos bendruomenė