lapkričio 21 | 2017
tolerancijos diena

Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre

Jau kelerius metus iš eilės VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras tradiciškai dalyvauja Lietuvos mokyklų mastu organizuojamoje Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjime.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – rankos. Šios idėjos esmė – visų rankos yra skirtingos: mažo vaiko, suaugusio ar senyvo žmogaus, vyro ir moters, skirtingų rasių atstovų. Žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria ir rankos sugriauna. EPMC mokiniai aktyviai darbavosi kartu  su grupių vadovais po pamokų ir naudojant „rankos“ simbolį piešė, gamino iš popieriaus ir kitų medžiagų rankas, kurios buvo iškabintos mokyklos vestibiulyje. Etikos pamokų metu mokytoja S. Bulaukienė su mokiniais kalbėjo tema „Kaip nuo žodžių gali būti pereinama prie darbų?“, istorijos mokytoja D. Vileikienė 12  kl. mokiniams pravedė pamoką apie sovietų Sąjungos istoriją, apie nacistinėje Vokietijoje vykdytą nepakantumo ir antirasinę politiką žydų, romų, neįgalių žmonių atžvilgiu. Taip pat kartu su mokytojais, grupės draugais aiškinosi žodžio „tolerancija“ reikšmę; aptarė, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito  kitai tautai, religijai ar rasei;  paanalizavo, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam.

Dėkojame mokiniams, jų grupių vadovams, dalykų mokytojams nuoširdžiai prisijungusiems prie šios pilietinės iniciatyvos, dėkojame už supratimą, jog reikia būti tolerantiškesniais, pakantesniais vieni kitiems įvairiose gyvenimo situacijose.

Jolanta Biekšienė, gimnazijos skyriaus vedėja