Rizikos savybės

Verslo riziką galima valdyti, t.y. naudoti ir priimti įvairias priemones, kurios leistų ją prognozuoti ir sumažinti. Rizikos valdymo efektyvumą lemia rizikos identifikavimas, kuris yra  susijęs su tinkamu jos struktūros nustatymu, t.y. jos klasifikavimu.

Verslo rizikos pobūdį galima pabrėžti, atsižvelgiant į šias jo savybes:

  • Verslo rizikoje yra paslėptos galimybės gauti pelną. Jei verslo įmonės vadovybė gali sėkmingai tvarkyti ir valdyti verslo riziką; tai suteikia daug galimybių pelnui verslo įmonei.
  • Verslo rizika priklauso nuo laiko. Senovėje verslo rizika buvo mažesnė ir ribota. Dabartiniu metu, kuriam būdinga intensyvi konkurencija, pažangios technologijos ir ekonomikos globalizacija; verslo rizika yra gana sunki. Be to, ateityje verslo rizika greičiausiai didės.
  • Verslo rizika priklauso nuo verslo įmonės dydžio. Mažos įmonės mažiau rizikuoja verslo rizika; nes jie naudojasi lankstumu ir gali lengvai prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Kita vertus, tuo didesnis verslo dydis; tuo mažesnis yra jo lankstumas. Todėl didesnės įmonės labiau susiduria su verslo rizika.
  • Verslo rizika priklauso nuo verslo pobūdžio. Jei verslo įmonės užsiima reikiamų daiktų, pvz., Druskos, cukraus, aliejaus, audinio ir tt, gamyba / pirkimu, rizika yra mažesnė, nes daugumos reikalingų daiktų paklausa yra neelastinga arba ne tokia elastinga. Kita vertus, verslo įmonės, užsiimančios prabangos gaminių gamyba ir pirkimu, yra labiau veikiamos verslo rizikos atžvilgiu; nes prabangos prekių paklausa yra labai elastinga.
  • Verslo rizika priklauso nuo pardavimo sąlygų. Jei verslo įmonės vykdo pardavimus tik grynaisiais pinigais, verslo rizika yra nulinė; kiek tai susiję su blogų skolų galimybe. Kita vertus, didelės apimties kreditų pardavimus vykdančios verslo įmonės labai susiduria su blogų skolų rizika.
  • Verslo rizika priklauso nuo konkurencijos laipsnio. Tose verslo veiklos srityse, kuriose vyksta intensyvi konkurencija; verslo įmonės patiria didelę riziką, kurią sukelia konkurentų veiksmai ir reakcijos. Dėl to verslo įmonės, kurioms būdingos monopolinės situacijos, dėl konkurencijos kelia nedidelę riziką. Tiesą sakant, visiškai monopolinėje situacijoje verslo įmonė neturi jokios rizikos, kurią sukelia konkurencija.
  • Verslo rizika priklauso nuo valdymo kompetencijos. Kuo kompetentingesnis verslo įmonių valdymas; tuo mažesnis yra nuostolių dėl verslo rizikos atsiradimo galimybė ir atvirkščiai.
  • Sunku, jei neįmanoma, prognozuoti verslo rizikos atsiradimo galimybę.
  • Verslo rizika, didelė apimtis, gali priklausyti nuo verslo įmonės amžiaus. Atsižvelgiant į tai, senosios verslo įmonės mažiau susiduria su verslo rizika dėl patirties sėkmingai valdant verslo riziką. Naujos verslo problemos labiau susiduria su verslo rizika dėl patirties stokos.
  • Verslo rizika apskritai yra neišvengiama, nors gali būti sumažinta su verslo rizika susijusių nepalankių pasekmių galimybė.