Verslo draudimas

Verslo turto draudimo rūšys:

 • pastatų draudimas,
 • turto draudimas,
 • įrenginių gedimų draudimas,
 • statybos darbų draudimas,
 • krovinių draudimas,
 • verslo nutrūkimo draudimas.

Verslo turto draudimas atlygina žalą ar nuostolius, patirtus draudiminių įvykių metu kilnojamajam ir nekilnojamajam verslo turtui. Galimos verslo draudimo apdraudžiamosios rizikos yra:

 • ugnies, dūmų ar sprogimo padarytos žalos,
 • vandens prasiskverbimų pro sienas (trūkusių vamzdžių), vandentiekio ar kanalizacijos avarijos,
 • trečiųjų asmenų padarytos žalos (pvz.: vagystė, vandalizmas ir t.t.) Jūsų verslo turtui,
 • gamtos stichijos (audra, žaibas, potvynis, medžio užvirtimas, žemės drebėjimas, stiprus vėjas ir pan.),
 • skraidančio aparato užkritimo (jo dalių ar krovinio) žalos,
 • eismo įvykio metu (transporto priemonės) padarytos žalos.

Verslo turto draudimu galite apsidrausti:

 • pastatus (nekilnojamąją turtą),
 • ilgalaikį kilnojamąjį turtą,
 • įmonės biuro įrangą,
 • reklamines iškabas,
 • įmonės atsargas,
 • programinę įrangą ir skaitmeninę informaciją,
 • kitas papildomas išlaidas kurių prireiks siekiant likviduoti draudiminio įvykio metu padarytą žalą.

Apsidraudus verslo įrenginius, apsauga galioja gamybiniams įrenginiams tiek eksploatacijos metu, tiek įrenginių nedarbo ar techninių aptarnavimų metu. Siekdami papildomos apsaugos savo verslui, galite apsidrausti verslo nutrūkimo draudimu, kuris sustojus Jūsų įmonės veiklai, padengs prastovos metu reikalingas sąnaudas (pvz.: darbuotojų užmokestis, sunaudojama elektros energija, vanduo ir t.t.).

Draudžiant verslo kilnojamąjį turtą reikalinga nurodyti kilnojamojo įmonės turto eksploatacijos teritoriją (pvz.: patalpa, pastatas, žemės sklypas ir pan.) ir kitas papildomas sąlygas. Patariame nerizikuoti ir pasirinkti maksimalų verslo draudimo variantą, suteikiantį išsamiausią apsaugą Jūsų verslo turtui.

Verslo turto draudimas kompensuoja staigiu ir netikėtu nelaimės atveju Jūsų verslo turtui padarytos žalos ištaisymą, atstatymą į buvusią būklę ir žalos likučių pašalinimą.

Siekiant papildomo paskolos gavimo užtikrinimo, patartina apsidrausti įrenginių gedimų draudimu, kuris palengvins paskolų gavimo procesą. Bendrasis verslo turto draudimo variantas gali būti parenkamas pagal Jus tenkinančius poreikius ir Jūsų verslui reikiamą apsaugą stabilumui užtikrinti. Dažniausiai siūlomas verslo draudimo variantas yra atkuriamosios vertės variantas (verslo turto draudimo maksimali išmokos suma yra lygi turto atkuriamosios vertės bendrai sumai).

Priklausomai nuo pasirinkto verslo turto draudimo varianto, Jums bus kompensuojama verslo turtui padaryta žala. Sudarant verslo turto draudimo sutartį, dažniausiai yra nustatoma išskaita (frančizė). Išskaita- tai turto nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina pats draudėjas ar savininkas. Išskaita dažniausiai yra išreikšta litais arba procentine išraiška.

Pasitikrinti ir išnagrinėti verslo turto draudimo kainas galima čia http://www.draudimas123.lt/verslo-turto-draudimas#

Verslo turto draudimas dažniausiai kompensuoja visą prarasto ar apgadinto verslo turto atkuriamąja vertę, tačiau tai gali būti ne pilna turto vertė jei:

 • pasirinkus paprastesnį draudimo variantą, draudimo nuostoliai viršijo pasirinktą draudimo sumą,
 • jei draudiminio įvykio padaryti nuostoliai viršijo neteisingai nustatytą verslo turto atkuriamąją vertę,
 • jei verslo turto draudimo sutarties pasirašymo metu buvo pateikta melaginga informacija apie turtą apsaugančias priemones ar rizikos faktorius.

Verslo turto draudimu gali draustis visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, turtą naudojantys komercinei veiklai (visos įmonės, organizacijos, įstaigos ir pan.). Verslo turto draudimas- tai verslui priklausančio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto draudimas nuo staigių ir netikėtų draudiminių įvykių. Verslo turto draudimas kompensuoja nelaimės atveju Jūsų verslo turtui padarytos žalos ištaisymą, atstatymą į buvusią būklę ar žalos likučių pašalinimą. Apsidraudus šiuo draudimu, Jūsų investicijos bus papildomai apsaugotos. Siekiant papildomo paskolos gavimo užtikrinimo, patartina apsidrausti pilnu verslo turto draudimu, kuris palengvins paskolų gavimo procesą. Bendrasis verslo turto draudimo variantas gali būti parenkamas pagal Jus tenkinančius poreikius ir Jūsų verslui reikiamą apsaugą stabilumui užtikrinti. Draudžiantis verslo turto draudimu yra itin svarbu atsižvelgti į verslo veiklos pobūdį, kadangi įmonės produktyvumas gali tiesiogiai priklausyti nuo verslo turto būklės (pvz.: gaisras suniokojo gamybines patalpas, todėl įmonė tapo neveiksni keliems mėnesiams). Šiuo atveju siūlome apsvarstyti verslo nutrūkimo draudimo variantą, kuris užtikrina įmonės veiklos tęstinumą net įvykus rimtai nelaimei.