Laimėtojai, numatoma sutart. 2016

Eil. Nr. Pirkimo objektas Numatoma pirkimo sutarties kaina su PVM (Eur) Laimėjęs dalyvis, įm. kodas Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis tenkanti subrangovui, subtiekėjui ar subteikėjui (jeigu žinoma)
1
2