Pradedami pirkimai 2016

Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo argumentai
1
2