Sudarytos pirkimo sutartys 2016

Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo sutarties kaina su PVM (Eur) Laimėjęs dalyvis, įm. kodas Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis tenkanti subrangovui, subtiekėjui ar subteikėjui (jeigu žinoma)
1
2