sausio 14 | 2019
sausio-13d

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre paminėta Laisvės gynėjų diena

Minint Sausio 13-ąją, įprasta prisiminti istorinius įvykius, pagerbti kovojusius ir žuvusius už laisvę bei nepriklausomybę, atsigręžti atgal ir kalbėti apie to meto žmonių vienybę bei susitelkimą. Minint Lietuvos vastybės šventes neretai apima džiaugsmingas bendrumo jausmas, o apginta teisė į nepriklausomybę primena, kad galima didžiuotis ir džiaugtis visų pastangomis ginti ir puoselėti savo laisvę. Dėl to šiandien drąsiai ir garsiai galime sakyti – „Švenčiu Laisvę!“

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai kartu su mokytojais taip pat prisiminė, kaip prieš 28-erius metus buvo apginta Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. Mokyklos mokinių tarybos atstovai penktadienio rytą visiems atvykusiems įsegė neužmirštuoles, mokykloje skambėjo Eurikos Masytės daina „Laisvė”, buvo demonstruojamos skaidrės „1991 sausio 13-ąją prisimenant“, gimnazijos skyriaus mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse ir rašė Just. Marcinkevičiaus tekstą. Po pietų visa EPMC bendruomenė susirinko į amfiteatrinę salę žiūrėti filmo „Emilija iš laisvės alėjos“ apie apie kovą už laisvę sovietinės priespaudos prislėgtoje Lietuvoje – visuomenėje, kur sotesnis gyvenimas atrodo vertingesnis nei garbė.

Kiekvienas turime su Sausio 13-ąja susijusį prisiminimą – nesvarbu, ar jis buvo asmeniškai patirtas, ar galbūt perpasakotas vyresnių artimųjų ir draugų. Tačiau jis sudaro dalelę tos bendros prisiminimų mozaikos, kuri mums primena, kiek turėjome paaukoti, kad atgautume nepriklausomybę. Tuo pačiu, bėgant metams, kiekvienas šią dieną išgyvename savaip ir svarstome, kuo AŠ galiu prisidėti prie to, kad žuvusiųjų už laisvę kova nenueitų veltui.

 

Gimnazijos skyriaus vedėja Jolanta Biekšienė

 

sausio13

sausio-13d

sausio-13