Naujienos

gegužės 22 | 2020
exam

MOKYMO ORGANIZAVIMAS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS NUO GEGUŽĖS 25 D.

Bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu iki birželio 19 d.; Nuo gegužės 25 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-21 rašte Nr. SR „Dėl ugdymo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo mokyklose nuo gegužės 25 d.“ pateiktomis rekomendacijomis, leidžiama: Organizuoti konsultacijas mokykloje vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti, ir teikti jiems švietimo pagalbą; Vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą, teikiant individualias ir grupines konsultacijas, ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, esant poreikiui; Vykdyti profesinį mokymą, kai...
gegužės 19 | 2020
priemimas

SKELBIAMAS MOKINIŲ PRIĖMIMAS I-ĄJĮ ETAPĄ MOKYTIS 2020-2021 M.M.

Mokymosi programos *Mokykloje taikomos lanksčios mokymosi formos. *Mokama stipendija   (tik siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją). *Mokslas – nemokamas. *Sudaromos galimybės stažuotis užsienyje. *Vidurinį išsilavinimą galima įgyti gimnazijos skyriuje.   *Sudaromos galimybės stažuotis užsienyje. *Vidurinį išsilavinimą galima įgyti gimnazijos skyriuje. *Pirmą ir antrą kartą specialybės besimokantiems mokiniams už mokslą moka valstybė.   Stojančiųjų priėmimo I-asis etapas iki rugpjūčio 7 d. vykdomas  LAMA BPO interneto svetainės informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt arba mokykloje (Rungos g. 18, Elektrėnai) 107 kabinete.   Teirautis tel. 8 528 39 523  el.p. rastine@epmc.lt   IŠSAMI INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ TEIKIAMA: www.epmc.lt...
gegužės 18 | 2020
epmc_pastatas

KVIEČIAME MOKYTIS

KVIEČIAME NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. MOKYTIS VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO GIMNAZIJOS I-OJE (9) IR II-OJE (10) KLASĖSE. Prašymą dėl priėmimo mokytis mokykloje pildo tėvai (globėjai). Lauksime užpildytų skenuotų (fotografuotų) prašymų elektroniniu paštu iki rugpjūčio 28 d. adresu: rastine@epmc.lt Kitus dokumentus (asmens dokumento kopiją, 8 klasių baigimo pažymėjimo kopiją, nuotraukas bus galima pristatyti pasibaigus karantino laikotarpiui) adresu: Rungos g. 18. Kviečiame skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. 8 528 39 523. Daugiau informacijos: www.epmc.lt Prašymas dėl priėmimo mokytis 2020.docx   Laukiame Jūsų!                                                                                         Mokyklos administracija Peržiūros: 105
gegužės 18 | 2020
2n

ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE NAUJOVĖ GIMNAZISTAMS

Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiame priėmime mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir III–IV gimnazijos klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu kiti Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t. y., vieną atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo...
gegužės 16 | 2020
2020_01_07_brandos_egzaminas

ATNAUJINTAS 2019-2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Plačiau skaitykite čia:  tvarkaraštis 2020 Peržiūros: 36
gegužės 15 | 2020
erasmus-logo su remeliu

TARPTAUTINIŲ STAŽUOČIŲ GALIMYBĖS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE

Švietimo politikos pagrindinė kryptis profesiniame mokyme – profesinį mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos ir darbdavių poreikių, stiprinti sąsajas tarp skirtingų mokymosi pakopų, diegti lanksčias, mokymosi rezultatų vertinimu bei pripažinimu grindžiamas sistemas, skatinti tarpvalstybinį judumą. Elektrėnų profesinio mokymo centras (EPMC), atsiliepdamas į šias kryptis, yra iškėlęs tikslą rengti kvalifikuotus specialistus darbo rinkai bei siekia organizuoti praktinį mokymą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, plėtoti bendradarbiavimą su vietinėmis ir tarptautinėmis įmonėmis bei įstaigomis, ugdyti besimokantiems profesijos moksleiviams verslumą ir iniciatyvumą. Elektrėnų profesinio mokymo centras jau eilę metų organizuoja mokinių stažuotes...

Ką mokytis

Priemonės