Naujienos

spalio 21 | 2019
vpb18-grupes-ekskursija-i-trakus2

VPB18 grupės ekskursija į Trakus

Šių metų spalio 19 dieną VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro VPB18 grupės mokiniai kartu su auklėtoja apsilankė Senųjų Trakų vienuolyne, kuriame sesuo Faustina supažindino su vienuolyno gyvenimu ir Senųjų Trakų vienuolyno istorija. Trakų rajone, Senųjų Trakų kaime įsikūręs moterų vienuolynas, kuriame gyvena Šv. Jono Apaštalinių seserų kongregacijos narės. Tai vienas seniausių vienuolynų Lietuvoje, menantis XVI amžių. Krašto praeitimi ir kultūra besidomintiems mokiniams buvo įdomu sužinoti, kad  tai vienas seniausių vienuolynų Lietuvoje, o  1405 m. Vytautas Didysis Senuosiuose Trakuose apgyvendino vienuolius benediktinus, pastatė jiems bažnyčią. 1577 m. šventovę teko iš...
spalio 18 | 2019
epmc-mokiniai-anyksciuose1

Keliavome į Anykščius

Spalio 16 dieną, įsikibę „Bobų vasarai“ į parankę, su džiugom nuotaikom  VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai su juos lydinčiom mokytojomis Ineta Čoporoviene ir Natalja Batavičiūte vyko į ekskursiją po Anykščių miestą ir jo apylinkes. Svarbiausias kelionės tikslas buvo aplankyti Jono Biliūno sodybą – muziejų bei kapą. Jonas Biliūnas yra vienas iš privalomų lietuvių literatūros autorių, kurį mokiniai paprastai myli ir įsimena jo kūrinius. Atvykę į Anykščius pirmiausia aplankėme rašytojo kapą. Laimės žiburiu vadinamas rašytojui skirtas paminklas ant Liudiškių kalvos traukia ne tik vietos gyventojus, bet ir miesto svečius....
spalio 17 | 2019
epmc-pamineta-pasauline-psichikos-diena2

EPMC paminėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena

1992 m. Pasaulinė psichinės sveikatos federacija (World Federation for Mental Health)  pasiūlė spalio 10 d. minėti Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Diena švenčiama siekiant supažindinti visuomenę apie tam tikras su psichikos sveikata susijusias temas. Primint apie jos stiprinimą ir prevencijos svarbą. Pasaulio sveikatos organizacija siūlo atkreipti ypatingą dėmesį į jaunimo psichikos sveikatą. Paauglystė ir ankstyvieji pilnametystės metai yra gyvenimo laikas, kai įvyksta daugybė pokyčių. Psichikos sveikata – tai: gebėjimas būti savimi tarp kitų; emocinė ir dvasinė būsena, kuri leidžia žmogui džiaugtis gyvenimo pilnatve, taip pat išgyventi skausmą ir liūdesį; gebėjimas išreikšti...
spalio 15 | 2019
vilniaus-rinktineje-mokiniai-susipazino-su-pasieniecio-profesijos-ypatumais2

Vilniaus rinktinėje mokiniai susipažino su pasieniečio profesijos ypatumais

Spalio 10 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro I kurso mokiniai lan­kėsi Vil­niaus pasie­nio rink­ti­nėje Mic­kū­nuose, kur susi­pa­žino su sudė­tingu pasie­nie­čių darbu, tar­ny­bi­nė­mis patal­po­mis, kino­lo­gine veikla. Pažin­tinė eks­kur­sija pra­dėta nuo isto­rija tapu­sio pasa­ko­jimo apie tar­ny­binį šunį Ramzį. Moki­niai buvo supa­žin­dinti ne tik su parei­gūnų darbu, funk­ci­jo­mis, spe­ci­fika, bet ir su pasie­nie­čio kino­logo pro­fe­sija. Jau­nuo­liams pri­sta­ty­tos tar­ny­bi­nių šunų veis­lės, papa­sa­kota, kokių užduo­čių mokomi tar­ny­bi­niai šunys. Pasi­bai­gus paskai­tai, bend­ruo­me­nės parei­gūnė Justyna Kondratovič patik­rino jau­nuo­lių ati­dumą ir uždavė kelis klau­si­mus apie VSAT ir kino­lo­giją, o tei­sin­gai atsa­kiu­siuo­sius pas­ka­tino pado­va­no­dama atšvaitus. Lauke kinologė su...
spalio 15 | 2019
dalyvauta-krasto-apsaugos-dienai-skirtame-renginyje3

Dalyvauta Krašto apsaugos dienai skirtame renginyje

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro 10-12 klasių mokiniai spalio 11 d. dalyvavo Krašto apsaugos dienai skirtame renginyje, vykusiame Kunigaikštienės Birutės ulonų batalione Alytuje.  Mokiniai supažindino su padalinio struktūra, uždaviniais, išsiaiškino skirtumus tarp privalomosios karo tarnybos ir krašto apsaugos savanorių pajėgų.    Pasivaišinę kareiviška koše ir arbata, mokiniai apžiūrėjo pėstininkų ginklus ir ekipuotę, turėjo galimybę išmėginti akies taiklumą bei kovinės technikos veržlumą važinėdamiesi tankais. Krašto apsaugos diena pirmą kartą buvo surengta 2008 m. spalio 7 d. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo mechanizuotame pėstininkų batalione. Nuo 2014 m....
spalio 15 | 2019
epmc-mokiniai-inovaciju-ir-verslumo-stovyklos-dalyviai-1

EPMC mokiniai – inovacijų ir verslumo stovyklos dalyviai

Šių metų spalio 10 d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro 10 klasės mokiniai Ignas Katilius ir Gabrielius Usovas dalyvavo dvylikos valandų inovacijų ir verslumo stovykloje, kuri vyko verslo lyderių centre BLC, Kaune. Ši stovykla skirta 9-12 klasių mokiniams ir šiemet buvo organizuojama šešiuose skirtinguose Lietuvos regionuose: Kaune, Alytuje, Marijampolėje, Šiauliuose, Ukmergėje ir Mažeikiuose. Šiais metais inovacijų ir verslumo stovyklų dalyviams buvo metamas iššūkis – jiems reikėjo per 12 valandų pateikti realų sprendimą verslo problemai! Stovykloje dalyviai dirbo komandose ir Design Thinking  metodikos pagalba sprendė realius verslo iššūkius bei teikė savo...

Ką mokytis

Priemonės