Konkursai/Aukcionai

auktion

Skelbiamas viešasis konkursas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro valdomo nekilnojamo turto nuomai: išnuomojama dalis pastato – sporto salė Elektrėnuose, Rungos g. 18 (unikalus pastato numeris 7996-7004-5026, nuomojamų patalpų (sporto salė, persirengimo kambariai, dušai, WC) plotas – 667,93 kv. metrai).

Turto naudojimo paskirtis – sportinio ugdymo veiklai vykdyti: krepšinio, futbolo, tinklinio, gimnastikos ir kt. sporto veiklos vykdymui laisvu nuo užsiėmimų metu.

Numatomas nuomos terminas – ne ilgiau kaip iki 2028 m. rugpjūčio 31 d., su galimybe pratęsti nuomos sutartį; bendra nuomos trukmė su pratęsimais negali būti ilgesnė kaip 10 metų;

Pradinis turto nuompinigių dydis už 1 valandą – 18,18 Eur be PVM, 22,00 Eur su PVM.

Konkursas vykdomas vadovaujantis VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro patalpų viešojo nuomos konkurso sąlygomis (paskelbtos interneto puslapyje https://www.epmc.lt/konkursai/).

Dalyviai paraiškas turi pateikti lietuvių kalba, užklijuotose vokuose, ant voko  turi būti užrašytas konkurso pavadinimas „VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro patalpų viešas nuomos konkursas“, su nuoroda „Sporto salės nuoma“. Ant voko turi būti užrašyta: „Neatplėšti iki 2023 m. lapkričio 13 d. 10 val. 00 min.“ Voke turi būti pateikta:

  1. paraiška, užpildyta pagal Konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą;
  2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3. dokumentų, įrodančių, kad Konkurso dalyvis turi teisę verstis atitinkama veikla, kuri reikalinga turto nuomos sutarčiai vykdyti (jeigu Konkurso dalyvis juridinis asmuo – įstatų kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys Konkurso dalyvio teisę verstis atitinkama veikla, jeigu Konkurso dalyvis fizinis asmuo – verslo liudijimas arba kiti dokumentai, patvirtinantys Konkurso dalyvio teisę verstis atitinkama veikla), kopijos.

Vokai su paraiškomis teikiami iki 2023 m. lapkričio 13 d. 9.00 val. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro 2.2 kabinete.

Išsamesnė informacija telefonu 867450061, el p.: epmc.pirkimai@epmc.lt

 

Salės nuomos sąlygos

Konkurso sąlygų 1 priedas (pasiūlymo forma)

Konkurso sąlygų 2 priedas

Konkurso sąlygų 3 priedas

Konkurso sąlygų 4 priedas (sutarties projektas)

Konkurso salygų 5 priedas (planas)