Konkursai/Aukcionai

kavos-puodeliai

Skelbiamas viešasis konkursas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro valdomo nekilnojamo turto nuomai: išnuomojama dalis patalpų, esančių mokyklos pastate,  Elektrėnuose, Rungos g. 18 (unikalus pastato numeris 7996-7004-5019, bendras pastato plotas 3217,99 kv. m), nuomojamas plotas – 2 kv. m. (pirmojo aukšto koridorius, prie pagrindinio įėjimo). Nuomojamos patalpos yra skirtos kavos ir kitų karštų gėrimų aparatui pastatyti.

Numatomas nuomos terminas – 5 (penkeri) metai, be galimybės pratęsti nuomos sutartį;

Pradinis turto nuompinigių dydis už 1 kv. m. – 12,40 Eur be PVM ir 15,00 Eur  su PVM.

Konkursas vykdomas vadovaujantis VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro patalpų viešojo nuomos konkurso sąlygomis (paskelbtos interneto puslapyje https://www.epmc.lt/konkursai/).

Dalyviai paraiškas turi pateikti lietuvių kalba, užklijuotose vokuose, ant voko  turi būti užrašytas konkurso pavadinimas „VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro patalpų viešas nuomos konkursas“, su nuoroda „kavos ir kitų karštų gėrimų aparatui pastatyti“. Ant voko turi būti užrašyta: „Neatplėšti iki 2023-06-23 9 val. 00 min.“ Voke turi būti pateikta:

  1. paraiška, užpildyta pagal Konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą;
  2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3. dokumentų, įrodančių, kad Konkurso dalyvis turi teisę verstis atitinkama veikla, kuri reikalinga turto nuomos sutarčiai vykdyti (jeigu Konkurso dalyvis juridinis asmuo – įstatų kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys Konkurso dalyvio teisę verstis atitinkama veikla, jeigu Konkurso dalyvis fizinis asmuo – verslo liudijimas arba kiti dokumentai, patvirtinantys Konkurso dalyvio teisę verstis atitinkama veikla), kopijos;
  4. galiojančio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, įgalinančio laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kuriame nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš automatų, patvirtinta kopija.

Vokai su paraiškomis teikiami iki 2023 m. birželio 23 d. 9.00 val. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro 2.2 kabinete.

Išsamesnė informacija telefonu 867450061, el. p.: epmc.pirkimai@epmc.lt


Nuomos konkurso sąlygos

Priedas nr. 1 – Paraiškos forma

Priedai nr. 2 ir nr. 3 – Dalyvių registracijai

Priedas nr. 4 – Nuomos sutarties forma

Priedas nr. 5 – Patalpų planas