Strategija

strategijos-virselis-2023

Elektrėnų profesinio mokymo centro strateginis veiklos tikslas – teikti kokybiškas mokymo paslaugas, atsižvelgiant į visuomenės lūkesčius ir paslaugų vartotojų poreikius.

MISIJA

Nuolat besimokantis, atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas žmogus moderniame bei konkurencingame profesinio mokymo centre gauna kvalifikuotą profesinį mokymą ir kokybišką vidurinį ugdymą, atitinkantį šiuolaikinį mokslo, technologijų, ekonomikos ir kultūros lygį, padedantį jam įsitvirtinti ir konkuruoti darbo rinkoje.

VIZIJA

Tvari, veržli, atvira ugdymo institucija, suteikianti kiekvienam visuomenės nariui galimybę įgyti šiuolaikiškas profesijas ir mokytis visą gyvenimą.

VERTYBĖS

Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, kaitai.

Kūrybiškumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.

Atsakomybė už savo veiksmus, moralines normas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.

2022-2024 m. Strateginis veiklos planas