Karjera

priemimas

Viešoji  įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centro komanda kviečia prisijungti

VYR. FINANSININKĘ/-Ą

Pagrindinės užduotys bus:

♦  Įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimas, valdymas ir kontrolė;
♦  Dalyvavimas Įstaigos trumpalaikių bei ilgalaikių veiklos planų sudaryme, biudžetų rengimas bei vykdymo kontrolė, pinigų srautų planavimas;
♦  Galimų finansinių rizikų identifikavimas, valdymas ir kontrolė;
♦  Skyriaus darbo strategijos bei veiklos vykdymo principų formavimas, sprendimų, susijusių su skyriaus vadyba priėmimas;
♦  Korupcijos prevencijos ir asmens duomenų apsaugos, vidaus tvarkų rengimas;
♦  Bendradarbiavimas su dalininkais, finansinėmis institucijomis, finansavimo šaltinių paieška.

Mes tikimės, kad kandidatė/-as:

♦  turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą finansų/ apskaitos/ ekonomikos studijų krypties su magistro  kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;
♦  turi ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų/apskaitos srityje bei ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojoje įstaigoje;
♦  žino bei išmano Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais  norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą, metinių ir tarpinių ataskaitų, mokesčių deklaracijų, statistikos ataskaitų sudarymą ir jų pateikimą Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, valstybės mokesčių, socialinio draudimo, statistikos ir kitoms institucijoms bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos finansinės paramos programų administravimą;
♦  moka dirbti buhalterinės apskaitos, personalo valdymo ir darbo užmokesčio programomis, rengti ataskaitas ir „Microsoft Office“ programiniu paketu;
♦  moka anglų kalbą ne žemesniu negu B1 kalbos mokėjimo lygiu.
♦  Pirmenybę teiksime žinantiems finansų valdymo ir apskaitos sistemą FVAIS bei buhalterinės apskaitos programą DEBETAS; mokantiems daugiau negu vieną užsienio kalbą.

Mes siūlome:

♦  darbo užmokestį skaičiuojamą pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą ribose nuo 6,4 – 12,2 (konkretus dydis priklauso nuo darbo stažo) ir visas socialines garantijas;
♦  erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Siekiantis nurodytos pozicijos, prašome pateikti:

♦  prašymą leisti dalyvauti konkurse;
♦  išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
♦  gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
♦  užpildytą pretendento anketą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, t. y. iki 2022 m. gruodžio 14 d. Dokumentus galite teikti:

♦  asmeniškai pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., adresu: Rungos g. 18, Elektrėnai, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre, 204 kab. arba
♦  elektroniniu paštu cv@epmc.lt, pasirašant elektroniniu parašu, arba
♦  per VATIS sistemą (Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą).

 

Telefonas pasiteirauti 8 650 27562 arba el. p. cv@epmc.lt;

Konkurso paskelbimo data – 2022 m. lapkričio 29 d.

Atrankos data – 2022 m. gruodžio 15 d.

 

Prašymas dalyvauti konkurse

Anketa

 

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ir saugomi ne ilgiau nei reikalinga tinkamam konkurso organizavimui ir vykdymui užtikrinti.


Viešoji  įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centro komanda kviečia prisijungti  PROFESIJOS MOKYTOJĄ

RENGINIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO DARBUOTOJO

PROFESINEI MOKYMO PROGRAMAI

Mes tikimės, kad kandidatas turi bent 3 metų profesinę darbo patirtį ir/arba tinkamą išsilavinimą* vienoje ar keliose mokymo srityse:

♦ Scenos konstrukcijų surinkimas ir priežiūra
♦ Garso įrangos įrengimas ir priežiūra
♦ Apšvietimo įrangos įrengimas ir priežiūra
♦ Vaizdo įrangos įrengimas ir priežiūra

* informatikos, informatikos inžinerijos, elektrotechnikos, elektronikos, vizualinių sistemų, menų studijų krypties aukštasis išsilavinimas.

Mes siūlome:

♦ darbo užmokestį skaičiuojamą pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 7,44-10,45 ribose (dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos) ir visas socialines garantijas;
♦ darbą galima derinti su kitais turimais įsipareigojimais.
♦ erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti elektroniniu paštu cv@epmc.lt su nuoroda „Renginių techninio aptarnavimo mokytojas“ iki 2022-10-31.

 

* Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais, bei saugomi ne ilgiau, nei reikalinga tinkamam konkurso organizavimui ir vykdymui užtikrinti.