Karjera

priemimas

Ieškome naujų komandos narių !

Kviečiame entuziastingus, kūrybiškus profesijos mokytojus ar norinčius jais tapti šioms mokymo programoms:

Automatinių sistemų mechatronikas

Tavo indėlis į komandos darbą:

♦ ugdyti mokinius pagal mokomųjų profesinių dalykų mokymo programas;

♦ planuoti ir ruoštis pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms;

♦ vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

♦ prireikus vadovauti paskirtoms grupėms;

♦ teikti informaciją mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams);

♦ bendradarbiauti su Įstaigos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais;

♦ inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose Įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

♦ prireikus dalyvauti rengiant individualias mokinių ugdymo(si) programas;

♦ kurti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Įstaigoje.

Mes tikimės, kad yra įgytas inžinerijos studijų krypties išsilavinimas arba vidurinis išsilavinimas ir automatinių sistemų mechatroniko ar lygiavertė kvalifikacija, ne mažesnė kaip 3 metų automatinių sistemų mechatroniko profesinės veiklos patirtis.

Siūlome:

♦ darbo užmokestį skaičiuojamą pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą ribose nuo 7,44-10,45 (konkretus dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos) ir visas socialines garantijas;

♦ erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką siųsti elektroniniu paštu cv@epmc.lt su nuoroda „Mechatronikos mokytojas“.


Elektrikas

Tavo indėlis į komandos darbą:

♦ ugdyti mokinius pagal mokomųjų profesinių dalykų mokymo programas;

♦ planuoti ir ruoštis pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms;

♦ vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

♦ prireikus vadovauti paskirtoms grupėms;

♦ teikti informaciją mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams);

♦ bendradarbiauti su Įstaigos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais;

♦ inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose Įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

♦ prireikus dalyvauti rengiant individualias mokinių ugdymo(si) programas;

♦ kurti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Įstaigoje.

Mes tikimės, kad yra įgyta elektriko ar lygiavertė kvalifikacija / išsilavinimas arba ne mažesnė kaip 3 metų elektriko profesinės veiklos patirtis. Privalumas – apsaugos nuo elektros VK kategorija.

Siūlome:

♦ darbo užmokestį skaičiuojamą pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą ribose nuo 7,44-10,45 (konkretus dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos) ir visas socialines garantijas;

♦ erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką siųsti elektroniniu paštu cv@epmc.lt su nuoroda „Elektros mokytojas“.


Transporto priemonių remontininkas

Tavo indėlis į komandos darbą:

♦ ugdyti mokinius pagal mokomųjų profesinių dalykų mokymo programas;

♦ planuoti ir ruoštis pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms;

♦ vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

♦ prireikus vadovauti paskirtoms grupėms;

♦ teikti informaciją mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams);

♦ bendradarbiauti su Įstaigos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais;

♦ inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose Įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

♦ prireikus dalyvauti rengiant individualias mokinių ugdymo(si) programas;

♦ kurti emociškai saugią mokymo(si) aplinką Įstaigoje.

Mes tikimės, kad yra įgytas transporto inžinerijos studijų krypties ar lygiavertis išsilavinimas arba vidurinis išsilavinimas ir transporto priemonių remontininko ar lygiavertė kvalifikacija, ne mažesnė kaip 3 metų transporto priemonių remonto profesinės veiklos patirtis.

Siūlome:

♦ darbo užmokestį skaičiuojamą pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą ribose nuo 7,44-10,45 (konkretus dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos) ir visas socialines garantijas;

♦ erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką siųsti elektroniniu paštu cv@epmc.lt su nuoroda „Transporto priemonių mokytojas“.


Konfidencialumą garantuojame

Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ir naudojami atrankos į darbo vietą tikslu.