Psichologinio saugumo užtikrinimas

Siekdami užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą žemiau pateikiame kontaktus bei nuorodas, kuriais darbuotojai, galimai patyrę ar pastebėję psichologinio smurto ar mobingo atvejus, gali pranešti:

  • Įstaigos personalo specialistui arba Darbo tarybos atstovui registruojant galimą psichologinio smurto/ mobingo atvejį naudojantis Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa;
  • Skambinant telefonu 8 650 27562 (personalo specialistė E.Krilavičienė) arba siunčiant paštu Rungos 18, Elektrėnai su prierašu „Konfidencialu. Dėl psichologinio smurto ar mobingo atvejo“;
  • Elektroniniu paštu:  pranesk@epmc.lt

Konfidencialumas garantuojamas!


 

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo aprašas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tyrimo rezultatai

Apklausos, susijusios su darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimu vykdomos kasmet atliekant Įstaigos veiklos savianalizę.