D.U.K.

DUK. Dažniausiai užduodami klausimai

Profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių sėkmingos asmens ateities elementų. Visgi, vienu gyvenimo laikotarpiu pasirinkus profesiją, asmuo gali nebejausti motyvacijos ar emocinio pasitenkinimo, taigi poreikis keisti profesiją būna ne tik renkantis savo pirmąją profesiją, bet ir metams bėgant. Be to, poreikis keisti profesiją atsiranda ir kintant darbo rinkos sąlygoms. Socialinėje erdvėje gausu testų, kurie padės apsispręsti renkantis profesiją, besimokant mokykloje galima išbandyti profesiją, konsultuotis su karjeros specialistais, todėl labai lengva pasiklysti informacijos ir nuorodų gausoje.

Profesinis mokymas suteikia asmeniui galimybę du kartus įgyti profesiją valstybės lėšomis, be to, stojimas vykdomas daugiau nei vieną kartą metuose.

Labai dažnai girdime jūsų klausimus dėl profesinio pasirinkimo, tad apibendriname juos ir siūlome pasiskaityti atsakymus:

 • Į ką svarbu atkreipti dėmesį, pasirenkant profesiją? Išryškinkite savo gebėjimus, pasidomėkite paklausiomis profesijomis, pasiaiškinkite darbo rinkos poreikius, savanoriaukite, ieškodami savęs, bendraukite su draugais, stebėkite kitų pasirinkimus, kreipkitės į profesinio mokymo įstaigą.
 • Kokių profesijų mokoma Elektrėnų profesinio mokymo centre? Elektrėnų profesinio mokymo centre visų vykdomų mokymo programų sąrašas yra internetinėje erdvėje epmc.lt skiltyje STOJANTIEMS. Čia rasite visas programas ir jų aprašymus.
 • Kiek trunka mokslai? Priklausomai nuo pasirenkamos profesijos, mokslas gali trukti tiek vienerius metus, tiek trejus metus (jei profesija įgijama kartu su bendruoju išsilavinimu). Konkrečias trukmes galima rasti prie kiekvienos profesijos internetinėje erdvėje epmc.lt skiltyje STOJANTIEMS.
 • Koks mokymo tvarkaraštis? Kiekvienos profesijos tvarkaraščiai yra skelbiami internetinėje erdvėje epmc.lt skiltyje TVARKARAŠČIAI. Kiekvienais metais sudarant tvarkaraščius stengiamasi atsižvelgti į besimokančiuosius. Mokslas vyksta nuo 8 iki 20 val.
 • Ar galėsiu mokytis nuotoliniu būdu? Deja, bet tik maža dalis profesijų gali kokybiškai siūlyti įgyti kompetencijas nuotolyje, todėl pagal profesinio mokymo mokymosi turinį, virtualioje mokymosi aplinkoje galima gauti tik teorines žinias. Praktinis mokymas vyksta Elektrėnų profesinio mokymo centro klasėse ir dirbtuvėse. Sutikite, kad suvirintojas ar masažuotojas nebus geru specialistu stebėdamas pamokas nuotoliniu būdu.
 • Kaip suprasti mokymo programų kodus? Mokymo programos žymimos raidėmis P ir T. Kiekviena jų žymi yra pirminis profesinis mokymas (P) ir tęstinis profesinis mokymas (T).

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

 • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
 • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
 • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti.

 • Kada galiu teikti prašymą mokytis? Priėmimas mokytis pagal į formaliojo profesinio mokymo programas vykdomas centralizuotai lamabpo.lt svetainėje. Priėmimo datas įsakymu kasmet tvirtina švietimo, mokslo, ir sporto ministras https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/ . Priėmimą sudaro pagrindinis priėmimas (žiemos ir vasaros etapai), papildomas priėmimas (vasaros pabaigoje) ir po nubyrėjimo atsilaisvinusių vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui (šeši dviejų savaičių trukmės priėmimo etapai iki lapkričio 30 d.).
 • Ką reiškia pameistrystės mokymosi forma? Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją. Profesinis mokymas pameistrystės forma, atsižvelgiant į teikėjo galimybes, gali būti taikomas ne mažiau kaip 1 formaliojo arba neformaliojo profesinio mokymo programos moduliui arba 2 mėnesiams, ar ilgesniam laikui. Elektrėnų profesiniame mokymo centre yra suteikiama galimybė tiek mokiniui pasirinkti pameistrystės mokymosi formą tiek darbdaviui kreiptis dėl pameistrio.
 • Kaip užsitikrinti vietą stojant? Deja, bet to padaryti neįmanoma, nes stojančiųjų eilė sudaroma pagal konkursinį balą. Stojančiojo konkursinį balą sudaro mokymosi pasiekimus, kurie nustatyti atitinkamoje programoje, įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų, o stojant į programas, kuriose nustatytas reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą – ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2. Atkreipiame dėmesį, kad stojant į prašymą galima įtraukti iki trijų pageidavimų. Papildomo priėmimo metu – iki dviejų. Kadangi dėl susidariusio konkurso ar dėl per mažo pasirinkusiųjų programą skaičiaus ar dar kitų priežasčių galite kvietimo ir negauti, visada rekomenduojama pasirinkti ne mažiau dviejų programų.
 • Kaip užpildyti prašymą mokytis? Prašymą mokytis galite pateikti lamabpo.lt svetainėje arba atvykus į Elektrėnų profesinio mokymo centrą adresu Rungos g. 18, Elektrėnuose. Pasiteirauti galima rastine@epmc.lt arba (8 528) 39 523. Pasirinkus prašymą teikti internetu, paskaitykite instrukciją https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/05/Prasymo-teikimo-BPIS-profesinio-mokymo-instrukcija.pdf .
 • Ką daryti, jei nerandu išsilavinimo dokumentų? Išsilavinimą įrodantys dokumentai yra privalomi stojančiajam. Po 2009 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo duomenys įkeliami iš valstybinių registrų automatiniu būdu. Jei išsilavinimo duomenų registruose nėra, stojantysis iš pateikto sąrašo turi pasirinkti įgyto išsilavinimo dokumento pavadinimą (kaip nurodyta Jums išduotame dokumente) ir pridėti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas. Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs mokymosi pasiekimų dokumentus, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti jo dokumentų dublikatą.
 • Kokius dokumentus reikia pateikti mokymo centrui gavus kvietimą pasirašyti sutartį? Gavęs kvietimą mokytis stojantysis mokymo sutartį turi sudaryti ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų įsakyme nustatytos datos ministras https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/. Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą.
 • asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • medicininę (-es) pažymą (-as);
 • įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
 • pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.
 • Ką daryti, jei negaliu atvykti pasirašyti sutarties? Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu). Plačiau skaitykite: https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/05/Sutarties-sudarymo-elektronine-forma-instrukcija.pdf .
 • Kam reikalingi stojamieji testai? Renkantis JavaScript programuotojo modulinę mokymo programą Elektrėnų profesinio mokymo centre organizuojamas specifinių žinių patikrinimas. Stojamojo testo laiką pasirinkite pildydami prašymą LAMA PBO sistemoje.
 • Ką daryti, jei neradau atsakymo į savo klausimą? Informaciją visada suteiksime jums atvykus į Elektrėnų profesinio mokymo centrą, Rungos g. 18, Elektrėnuose, paskambinus mums tel. (8 528)39 523, parašius elektroninį laišką rastine@epmc.lt ar naršant mūsų svetainėje epmc.lt Be to, informacijos galite rasti www.lamabpo.lt svetainėje.

Tikimės sulaukti jūsų Elektrėnų profesinio mokymo centro mokinių sąrašuose.