EPMC plėtros įgyvendinimas

„VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro plėtra kuriant energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą“ įgyvendinimas

 

(VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-018)

Projekto veiklų pradžia – 2011 m. vasario 15 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2015 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro profesinio mokymo paslaugų plėtra sudarant sąlygas teikti kokybiškas profesinio praktinio mokymo paslaugas.

Projekto uždavinys – energetikos sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas.

Projekto įgyvendinimo metu sukūrus energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą su praktinio mokymo baze, kurioje įrengta šiuolaikinė energetikos sektoriaus reikalavimus atitinkanti naujausia praktinio mokymo įranga, bus tenkinami šio ūkio  sektoriaus profesinio mokymo poreikiai, rengiami kvalifikuoti specialistai gebantys prisitaikyti ir dirbti energetikos srityje naudojantis naujausias ir veiksmingiausias technologijas. Tokiu būdu bus prisidedama prie darnios Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros.

Taip pat projekto įgyvendinimo metu, pritaikant naujausias technologijas, bus tobulinama esama mokymo programa ir kuriamos 6 naujos mokymo programos, kurių pagalba įgytos teorinės žinios bus gilinamos praktinių užsiėmimų metu. Nuo š. m. rugsėjo 1 d. mokykloje įvestos dvi naujos programos – automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko; automobilių elektromechaniko. Artimiausiu metu planuojama parengti ir įgyvendinti šias mokymo programas –  energetinių sistemų elektroniko, elektros ir automatikos įrenginių derintojo; energetinių katilų mašinisto; vizualinių sistemų specialisto.

Įsteigus modernų sektorinio praktinio mokymosi centrą, mokymasis kaip ir ligi šiol bus prieinamas visiems LR piliečiams, norintiems įgyti naują, pakelti esamą kvalifikaciją ar persikvalifikuoti nepaisant amžiaus grupės. Numatant mokymo programų plėtrą, buvo konsultuojamasi su energetikos sektoriaus ūkio atstovais, tokiu būdu užtikrinant profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą.  Sėkminga VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro energetikos sektoriaus praktinio mokymo centro veikla, mokymo programų patrauklumas, moderni centro įranga sudarys ekonomiškai neaktyvių gyventojų įsitraukimo į darbo rinką prielaidas sudarytos galimybės  įgyti naują ar patobulinti esamą kvalifikaciją. Bedarbiams ir vyresnio amžiaus žmonėms bus suteikta galimybė mokytis visą gyvenimą, persikvalifikuoti arba įgyti naują specialybę naudojantis naujausia energetinio ūkio praktinio mokymo įranga.

Įgyvendinus projektą, darbdaviams bus lengviau surasti reikiamos kvalifikacijos specialistus, kurie turės rinkos sąlygas atitinkančių teorinių žinių ir praktinių gebėjimų. Taip pat Elektrėnų profesinio mokymo centre numatoma organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus energetikos sektoriaus darbuotojams, tokiu būdu darbdaviams bus suteikiama galimybė pasinaudojus centro paslaugomis kelti esamų darbuotojų kvalifikaciją, prisidėti prie kuriamų mokymo programų, kurios padėtų paruošti reikalingos energetinės srities specialistus. Tai užtikrins profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą.

 

Statyba, rekonstravimas, remontas:

Įgyvendinant projektą žemės sklype, esančiame adresu Rungos g. 18, Elektrėnai, yra pastatyti du nauji pastatai:  Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras, kurio bendras patalpų plotas apie 830 kv. m. ir mokomasis automobilių diagnostikos centras, kurio plotas 141 kv. m.

Įgyvendinant projektą rekonstruota dalis esamo mokyklos pastato patalpų. Bendras rekonstruotų patalpų plotas apie 1133 kv. m

Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre bus įrengta: 5 laboratorijos (2 jau įrengtos), 2 mažesni mokomieji kabinetai, skaitykla ir biblioteka, administracijos kabinetai, amfiteatrinė salė.

Ant pastato stogo įrengta saulės fotoelektros generavimo sistema (elektrinė) prijungtą prie išorinio elektros paskirstymo tinklo ir saulės šilumos surinkimo įrangą grindinio šildymo kombinuotai sistemai papildyti. Atsinaujinančios energijos išteklių sistema bus pritaikyta energetiniam efektyvinimui ir moksleivių praktiniam mokymui.  Visi mokymo komponentai ir metodika bus orientuoti į tai, kad mokymas būtų kuo patogesnis ir efektyvesnis.

 

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta:

Tikslinė transporto priemonė – 23 vietų autobusas.

Kompiuterinė technika:

 • stacionarus kompiuteris su monitoriumi – 114 kompl.;
 • nešiojamas kompiuteris – 10 vnt.;
 • kompiuteris „All-in-one“ (viskas viename) – 2 vnt.;
 • spausdintuvas – 4 vnt.;
 • daugiafunkcinis kopijavimo aparatas – 3 vnt.;
 • multimedija – 8 vnt.;
 • interaktyvi lenta – 2 vnt.

Baldai esamame mokyklos pastate:

 • stalas – 14 vnt.; 13 dalyviams+1 mokytojo
 • kėdė – 14 vnt. 13 dalyviams+1mokyt.

Laboratorinė įranga:

 • elektros inžinerijos laboratorijai:
  • elektros įrangos instaliacijos stendas – 4 kompl.;
  • trifazio elektros variklio paleidimo stendas – 1 kompl.;
  • fotovoltažo stendas     – 1 kompl.;
  • apsaugos matavimo priemonių stendas – 1 kompl.;
  • namo instaliacijos stendas – 2 kompl.;
  • apšvietimo sistemos stendas – 2 kompl.;
  • srovės ir įtampos transformatorių stendas – 1 kompl.;
  • trifazių tinklų bandymo stendas – 1 kompl.;
  • elektrotechnikos elementai ir sistemos (pastoviosios ir kintamosios srovės technologijos) – 3 kompl.;
  • elektronikos elementai ir sistemos – 2 kompl.;
  • specializuoti laboratorijos stalai elektros inžinerijos laboratorijoms – 6 kompl.;
  • papildoma įranga: jungtys, laidai, matavimo įranga, maitinimo blokai – 6 kompl.;
 • automobilių (elektros, elektronikos, valdymo sistemų) laboratorijai:
  • automobilių elektros/elektronikos elementai – 1 kompl.;
  • automobilių apšvietimo ir optinių bei garsinių signalų įrangos stendas – 1 kompl.;
  • automobilių generatorių stendas – 1 kompl.;
  • magistralinio ryšio sistemos valdymo sistema – 1 kompl.;
  • automobilio centrinio valdymo sistema – 1 kompl.;
  • saugumo sistemos stendas – 1 kompl.;
  • automobilių jutiklių stendas – 1 kompl.;
  • degalų įpurškimo sistema – 1 kompl.;
  • keturtakčio variklio valdymo sistema su elektroniniu degalų įpurškimo valdymu – 1 kompl.;
 • elektrotechnikos ir elektronikos pagrindų laboratorijai:
  • elektrotechnikos ir elektronikos pagrindų laboratorinė įranga – 6 kompl.;
  • elektros apsaugos priemonių stendas – 2 kompl.;
  • elektros grandinių valdymo kontaktoriais laboratorinė įranga – 2 kompl.;
  • namo maitinimo sistemos ir parametrų matavimo laboratorinė įranga – 2 kompl.;
  • automatizuotos pastato valdymo sistemos – 2 kompl.;
  • elektros variklių bandymo stendas – 1 kompl.;
  • elektros mašina elektros variklių bandymo stendui – 2 vnt.;
  • servo variklių valdymo technologijos laboratorinis stendas – 1 kompl.;
  • žingsninių variklių valdymo technologijos laboratorinis stendas – 1 kompl.;
  • mikrovaldiklio įranga – 1 kompl.;
  • elektrotechnikos ir elektronikos grandinių įranga – 1 kompl.;
  • elektronikos elementų laboratorinė įranga – 1 kompl.;
  • elektronikos pagrindų laboratorinė įranga – 1 kompl.;
  • galios puslaidininkiai – 1 kompl.;
 • automatinio valdymo ir vykdymo sistemos laboratorijai:
  • pneumatikos/elektropneumatikos stendas – 3 kompl.;
  • pneumatikos elementai – 3 kompl.;
  • elektropneumatikos elementai – 3 kompl.;
  • maitinimo blokas – 10 kompl.;
  • elektros kabeliai – 9 kompl.;
  • spintelė pneumatikos/elektropneumatikos elementams – 3 vnt.;
  • kompresorius – 4 vnt.;
  • kompiuteris – 12 vnt.;
  • hidraulikos/elektrohidraulikos stendas – 1 kompl.;
  • hidraulikos elementai – 2 kompl.;
  • elektrohidraulikos elementai – 2 kompl.;
  • žarna – 44 vnt.;
  • energetinis modulis – 2 kompl.;
  • kolba srauto matavimui – 2 kompl.;
  • spintelė hidraulikos/elektrohidraulikos elementams – 2 vnt.;
  • nešiojamas kompiuteris – 2 vnt.;
  • proporcinės hidraulikos elementai – 1 kompl.;
  • priartėjimo jutikliai – 1 kompl.;
  • slėgio ir jėgos jutikliai – 1 kompl.;
  • jutiklių mokomoji medžiaga – 1 kompl.;
  • laboratorinis stendas jutiklių valdymui, charakteristikų nustatymui – 1 kompl.;
  • valdiklis – 4 vnt.;
  • valdiklio programinė įranga – 1 vnt.;
  • spintelė – 1 vnt.;
  • programuojami loginiai valdikliai – 2 kompl.;
  • modulinė procesų stotis – 4 kompl.;
  • takių kūnų sistemų (pneumatinių) sudarymo, simuliavimo, bandymo programinė įranga – 1 kompl.;
  • takių kūnų sistemų (hidraulinių) sudarymo, simuliavimo, bandymo programinė įranga – 1 kompl.;
  • mechatroninių sistemų sudarymo, simuliavimo, bandymo programinė įranga – 1 kompl.

2014 m. lapkričio mėn. informacija